Breeder verclaringhe vande vloote van Spaengnien: de bekentenisse van Don Diego de Piementel, opper velt heer van een regiment crijcksvolck van ... de Coninc van Spanien, hem afghevraecht in den Haghe int bywesen vande principael heeren, een seer vremde ende wonderlijcke antwoorde

Voorkant
1588 - 12 pagina's

Bibliografische gegevens