De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging: liber amicorum prof. dr. Ido Weijers

Voorkant
Kristien Hepping, Stephanie Rap, Joost Huijer
Boom Criminologie, 2016 - 210 pagina's
De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging' is aangeboden aan prof. dr. Ido Weijers ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. Deze bundel bevat bijdragen van wetenschappers en professionals uit de praktijk op twee verschillende terreinen van de jeugdrechtspleging: het jeugdstrafrecht en de jeugdbescherming. Aansluitend bij het werk van Weijers ligt de focus op (de grenzen van) overheidsoptreden in het leven van kinderen en gezinnen, op de pedagogische benadering in het jeugdstrafrecht en in de jeugdbescherming en op de aanpak van en omgang met delinquente jeugdigen, waarbij bijzondere aandacht is voor het proces van stoppen met criminaliteit. In dit boek wordt de verbinding gezocht tussen wetenschap en praktijk: door een interdisciplinair gezelschap van wetenschappers en professionals uit de praktijk wordt gereflecteerd op het werk van Weijers.

Bibliografische gegevens