De verdediging van Nederland in 1672 en 1673: Bijdragen tot de staats- en krijgsgegchiedenis van het vaderland

Voorkant
Gebroeders J. & H. van Langenhuysen, 1850
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 224 - Hollandois . touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et Swammerdam , et les cruautés inouïes que les François y ont exercées...
Pagina 222 - Neêrlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot in onze dagen, door J.
Pagina 223 - Munsterschen en Keulschen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, 1673 en 1674.
Pagina 223 - Collection des Lettres et Mémoires trouvés dans les Porte-feuilles du Maréchal de, Turenne, pour servir de preuves et d'éclaircissemens à une partie de l'Histoire de Louis XIV. , et particulièrement à celle des Campagnes du Général Français, p"ar M.
Pagina 12 - Deductie van de staten van den lande van Utrecht; behelsende een waarachtigh verhaal van 't gene gepasseert is ontrent den intocht van de Fransche macht in de provincie en de stadt van Utrecht. (Kon. bibl., pamfl. n".
Pagina 223 - Guerre etc. Copié sur les Originaux au Dépôt de la Guerre de la Cour de France. La Haye, 1759.
Pagina 68 - L'armée a pris soixante places en peu de temps ; mais à vaincre sans péril on triomphe sans gloire : ces places n'avaient pour garnison que des milices à peine armées.
Pagina 222 - Kort verhaal van de nare en zeer beklagelyke toestant der provincie en stad van utrecht, desgelyks van gantsch Nederlandt, in de jaaren 16T2 en 1673, door de invadeeringe der Franschen, nevens deszelfs gecombineerde machten, etc.
Pagina 20 - Bij laagwater in de Zuiderzee stroomde dus het inundatiewater van de landen gelegen langs de beide oevers van de Vecht van Muiden tot den Hinderdam (dat op die landen was gesteld geworden door het doorsteken van de kaden langs dat gedeelte van de rivier) naar zee, een nadeel, dat thans niet meer zou bestaan. Om het afloopen van dat inundatiewater in 1672 te beletten , werd dan ook in de Vecht bij Muiden...
Pagina v - ... te leggen, waarom het zóó en niet anders gehandeld heeft, en de klippen aan te wijzen, die het nageslacht zal hebben te vermijden. Het is vooral in onzen tijd , dat eene zoodanige praktische beoefening der geschiedenis is ontstaan , en daartoe heeft voornamelijk medegewerkt het opsporen en openbaar maken van onbekende oorkonden en gedenkschriften , die een geheel nieuw licht hebben verspreid over de gebeurtenissen der vervlogen dagen. Menige bewering...

Bibliografische gegevens