De waarheid die tot eeuwig leven leidt

Voorkant
Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1968 - 190 pagina's

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

Gebruikersrecensie - Markeren als ongepast

Een betere titel van het boek zou zijn:
De dwaalleer die tot de veroordeling door God leidt.
Het boekje begint met de belofte uit Openbaring 21 dat er een nieuwe Hemel en Aarde zal komen waar God
alle tranen uit de ogen van de mensen zal afwissen en dat er geen dood meer zal zijn,noch rouw,noch geklaag,noch moeite, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Openbaring 21:1-4
Dit is echter een belofte die van de God van IsraŽl afkomstig is en niet van het Wachttorengenootschap uit Amerika! Het boekje suggereert dat om in aanmerking te komen voor deze belofte je lid moet worden van deze sekte met de nodige verplichtingen om hun lectuur van deur tot deur te verspreiden...
Openbaring 21:6 in de Willibrordvertaling zegt echter:
...wie dorst heeft zal ik voor NIETS te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft.
Dat het Wachttorengenootschap niet zo blij is met dit soort van Bijbelteksten omdat ze dan de inkomsten uit de verkooop van hun lectuur en boeken zien verdampen blijkt uit de vertaling van Johannes 17:3 in hun bijbel (de nieuwe wereldvertaling):
Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.
Deze vertaling suggereert dat om in aanmerking te komen voor het eeuwige leven mensen voortdurend de lectuur van het Wachttorengenootschap moeten bestuderen! Met zo'n vertaling blijven de drukpersen van het Wachttorengenootschap steeds draaiende, klaar voor de nieuwe editie van de Wachttoren en Ontwaakt en stromen de inkomsten van alle verkochte lectuur en boeken voortdurend binnen...
In Johannes 17:3 in de Statenvertaling staat echter:
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.
Dat het eeuwige leven niet afhankelijk is van het bestuderen (en verkopen) van de lectuur van het Wachttorengenootschap blijkt ook uit vers 2 van dit hoofdstuk:
Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.
Het eeuwige leven is een geschenk van God. Hij geeft ons dit zonder enige vorm van tegenprestatie! In het Grieks komt de conjunctivus ook in bijzinnen voor. Onder meer in bijzinnen van doel. Deze worden meestal ingeleid door hina met conjunctivus. Geve in vers 2 is een aoristus conjuctivus van het Griekse werkwoord didomi wat iemand een geschenk geven betekent. In vers 3 staat in de grondtekst hina ginoskosin se wat letterlijk betekent: opdat zij kennen U.
Het eeuwige leven is een geschenk van God en heeft als doel dat we God en Jezus leren kennen...
Het Wachttorengenootschap is echter TEGEN deze boodschap (=Antichrist) en heeft van dit evangelie (=blijde boodschap) een goedkope handel gemaakt!
Zo gebruikt het Wachttorengenootschap geen winkels als distributiekanaal voor hun lectuur maar maken ze gebruik van multi-level marketing. Dit is een zakenmodel waarbij diensten of producten verkocht worden door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs.
Zo is een Jehovah's getuige niets anders dan een tijdschriftendistributeur waar hij totaal geen commissie over ontvangt. Niets anders dan een moderne slaaf!
(Aan Jehovah's getuigen wordt gesuggereerd dat ze het goede nieuws verkondigen, zie MatteŁs 24:14, terwijl ze in feite de valse profeten zijn die Jezus in vers 4 en 5 van dit hoofdstuk heeft voorzegd! Zie ook Lukas 21:8)
Het Wachttorengenootschap maakt zich hier schuldig aan artikel 4 uit de Universele verklaring van de rechten van de mens:
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
Over Jehovah's Getuigen geeft Jezus een duidelijke waarschuwing in Lukas 21:8
Kijk uit, zei Hij, dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen:'Ik ben het (Griekse grondtekst: Ik ben = Jehovah), of De tijd is gekomen (1874,1914,1975). Loop niet achter hen aan!'
 

Bibliografische gegevens