Denken over duiden. Inleiding in de hermeneutiek

Voorkant
Maklu, 2012 - 182 pagina's
0 Recensies
De hermeneutiek is de oudste discipline die zich met het denken over de interpretatie van diverse fenomenen (teksten, kunstwerken, gedrag, juridische kwesties) heeft beziggehouden. In 'Denken over duiden' wordt het vruchtbare en actuale karakter van de hermeneutiek uiteengezet voor geesteswetenschappers en lezers die graag hun kennis over interpreteren willen uitbreiden. 'Denken over duiden' geeft na een overzicht van het fenomeen 'interpretatie' een uitvoerige uiteenzetting van de belangrijkste bronnen van de moderne hermeneutiek, de exegese en de fenomenologie. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de historische ontwikkeling van de hermeneutiek, de door haar gevolgde methoden en haar denken over de relatie tussen tekst en auteur. In het laatste hoofdstuk worden de relaties tussen het deconstructivisme en de hermeneutiek belicht.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
7
Christelijke erfenis van de hermeneutiek
35
Hermeneutiek en existentiŽle fenomenologie
55
Historisch overzicht van de moderne hermeneutiek
87
Hermeneutiek en methode
113
Tekst en auteur
141
Deconstructie als hermeneutische discipline
155
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens