Dovencultuur is de verbinding: verslag van een pilotonderzoek naar de woonwensen en zorgbehoeften van oudere doven

Voorkant
Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie van de Faculteit Educatie, 2010 - 103 pagina's
In dit onderzoeksverslag worden de resultaten gepresenteerd van een pilotonderzoek naar de woonwensen en de zorgvraag van oudere Doven. De pilot heeft plaatsgevonden van november 2008 tot oktober 2009 en is uitgevoerd in opdracht van De Gelderhorst, Centrum voor oudere Doven. De Gelderhorst te Ede biedt huisvesting, verzorging, dienstverlening en verpleging aan oudere Doven. Aangezien er de laatste jaren een toename is waar te nemen in de speciale dagvoorzieningen voor oudere Doven elders in Nederland, is het belangrijk te onderzoeken welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen, en of de geboden dagrecreatie ook aan de behoeften voldoet. Onderzocht is wat de woonwensen zijn en wat de zorgvraag behelst van oudere Doven en in welke mate het bestaande aanbod hierop aansluit.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens