Duitse Streektaal en Dialect: Nederduits, Maas-Rijnlands, Limburgs, Nederlandse Invloed Op Het Nederduits, Nederfrankisch, Zwitserduits

Voorkant
General Books LLC, 2011 - 52 pagina's
Bron: Wikipedia. Pagina's: 50. Hoofdstukken: Nederduits, Maas-Rijnlands, Limburgs, Nederlandse invloed op het Nederduits, Nederfrankisch, Zwitserduits, Plautdietsch, Ripuarisch, Oostenrijks-Duits, Beiers, Oost-Limburgs, Bergisch, Kerkraads, Oostlimburgs-Ripuarisch, Zuid-Nederfrankisch, Benrather linie, Moezelfrankisch, Elzassisch, Hoogstalemannisch, Rijnlandse waaier, K lsch, Middelfrankisch, Petuh, Eenheids-pluralislijn, Oost-Bergisch, Oostopperfrankisch, Borbecksch Platt, Spierse linie, Middelduits, Pennsylvania-Duits, Hoogalemannisch, Sankt-Goarse linie, Zuid-Frankisch, Rijnfrankisch, Westmiddelduits, Oostmiddelduits, Opperduits, Nederpruisisch, Kristallnaach, Silezisch Duits, Lotharings Frankisch, Hoogpruisisch, Paltsisch, Hoogsaksisch, Oost-Nederduits, Th rings, Diest-Nijmegenlinie, Zwabisch, Riograndenser Hunsr ckisch, Alem n Coloniero, Hessisch, Zuid-Beiers, Noord-Nedersaksisch, Middenbeiers, Westfaals, Siebenb rgisch, Texas-Duits, Noordbeiers, Nederalemannisch, Oost-Pommers, Oostfaals, Belgranodeutsch, Mecklenburgs-Voorpommers, Mark-Brannenborger Platt, Hutterisch, Kolonie-Deutsch, Sathmarisch. Uittreksel: Maas-Rijnlands is een dialect-geografische aanduiding, die primair de diverse Nederfrankische dialecten in het huidige Duitse taalgebied omvat. Dit gebied sluit geografisch en taalkundig aan op dat van de Limburgse en Zuid-Gelderse dialecten in het zuidoostelijke deel van Nederland. Het begrip heeft in ruimere zin betrekking op het hele Zuidoost-Nederfrankische taal- en dialectgebied in de zogenoemde Maas-Rijndriehoek, thans behorend tot drie landen, waar ook de dialecten van Nederlands en Belgisch Limburg deel van uitmaken. In de middeleeuwen en nog lang daarna heeft dit gebied een zekere culturele eenheid gevormd. Taalkundig bestaat die eenheid nog altijd in het Nederfrankische dialectcontinu m in deze regio, dat de grenzen van Belgi, Nederland en Duitsland overschrijdt. Van het Oudnederlands, de taal die in de Lage landen werd gesproken en geschrev...

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens