Geschiedenis Van de Natuurkunde: Dwaalwetenschap, Klassieke Mechanica, Atoom, Maagdenburger Halve Bollen, Kracht, Wetten Van Newton

Voorkant
General Books LLC, 2011 - 30 pagina's
0 Recensies
Bron: Wikipedia. Pagina's: 29. Hoofdstukken: Dwaalwetenschap, Klassieke mechanica, Atoom, Maagdenburger halve bollen, Kracht, Wetten van Newton, Tweelichamenprobleem, Hamiltonformalisme, Proef van Millikan, Irving Langmuir, Traagheid, Principe van de kleinste werking, Laplace-Runge-Lenz-vector, Blunder, Translatie, Koude kernfusie, Van de Graaffgenerator, N-straal, Antizwaartekracht, Theorie van warmtevloeistof, Lagrangiaanse mechanica, Rubens' buis, Leidse fles, Wiskundige structuur van de kwantummechanica, Atoommodel van Thomson, Horror vacui, Absolute ruimte, Hypotheses non fingo, Bewegingsconstante, Polywater, Oxford Calculators. Uittreksel: Een tweelichamenprobleem betreft de studie van banen van twee lichamen onder de invloed van een centrale kracht (een aantrekkende of afstotende kracht tussen de massamiddelpunten van de beide lichamen die alleen van de afstand r afhangt), onder de aanname dat andere lichamen geen invloed hebben. Het massamiddelpunt staat dan stil of beweegt in een rechte lijn met constante snelheid (eenparig rechtlijnige beweging). De middelpunten van de lichamen blijven in n vlak, loodrecht op de impulsmomentvector (die constant is door de wet van behoud van impuls). Het gaat hieronder om de oplossing op basis van de klassieke mechanica. De gereduceerde massa wordt gedefinieerd als het product gedeeld door de som van de beide massa's, of anders gezegd de helft van het harmonisch gemiddelde. De relatieve positie van het ene lichaam t.o.v. het andere kan berekend worden als bij de beweging van n lichaam met een massa gelijk aan de gereduceerde massa, in een radiaal krachtveld corresponderend met de betreffende kracht, dus een versnelling ondervindend met een grootte a gelijk aan de kracht gedeeld door de gereduceerde massa. Dit geeft binnen het baanvlak een stelsel van twee tweede-orde gewone differentiaalvergelijkingen voor de twee co rdinaten van de plaatstijdfunctie. De totale potenti le energie met betrekking tot de centrale krach...

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens