Het leven van teksten: een inleiding tot de literatuurwetenschap

Voorkant
Kiene Brillenburg Wurth, Ann Rigney
Amsterdam University Press, 2008 - 432 pagina's
Why are some texts called ‘literary’? How does the reading process work and when will readers start to interpret the text? This book answers these and other questions and opens many different aspects on literature and literary studies. Old and new themes meet, and each chapter is written as a case study. The accessible style and the wealth of examples make this book a must-read for literature students as well for the interested reader.
 

Inhoudsopgave

DANKWOORD
9
VOORWOORD
11
1 HET VAK
17
2 DE VEELZIJDIGHEID VAN LITERATUUR
43
3 TEKSTEN EN INTERTEKSTUALITEIT
77
4 INTERMEDIALE POňTICA
113
5 VERHALEN
157
6 DE LEZER IN DE TEKST
199
8 BETEKENIS EN INTERPRETATIE
261
9 TEKSTEN EN CULTUURHISTORISCHE CONTEXT
293
10 TUSSEN HOOG EN LAAG
333
11 LITERATUUR ALS KOLONIAAL EN POSTKOLONIAAL DISCOURS
363
GLOSSARIUM
395
SCHOLEN IN DE LITERATUURWETENSCHAP
421
NAMENREGISTER
429
VERANTWOORDING
432

7 REňLE LEZERS
229

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens