Huurgeschillen ontleed

Voorkant
Eburon Uitgeverij B.V., 2009 - 596 pagina's
1 Reviewen
 

Wat mensen zeggen - Een recensie schrijven

Gebruikersrecensie - Markeren als ongepast

Zeer compleet en leesbaar.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

VOORWOORD
25
HERSTEL GEBREKEN OP VERZOEK HUURDER
47
GEHUURDE
61
ONTBINDING VAN HUUROVEREENKOMSTEN
68
WIJZIGINGEN AAN HET GEHUURDE
98
OVERLAST EN HUURBEňINDIGING
108
SCHADE AAN HET GEHUURDE GEDURENDE DE HUURPERIODE
131
DE OPLEVERING VAN DE WONING EN DE BEDRIJFSRUIMTE 166 MOET HET GEHUURDE IN OORSPRONKELIJKE STAAT WORDEN TE...
166
DE OPZEGGINGSGRONDEN
321
DE HUURDER STEMT NIET IN MET EEN REDELIJK AANBOD OM EEN NIEUWE
347
HUUROVEREENKOMST
350
WETTELIJK MEDEHUURDERSCHAP
356
CONTRACTUEEL MEDEHUURDERSCHAP
368
DE MEDEHUURDER EN DE SAMENWONER NA HET OVERLIJDEN VAN
381
DE BEGRENZING VAN HET BEGRIP BEDRIJFSRUIMTE
392
Eigenmachtig veranderen van de bestemming is een ontbindingsgrond 405 HUURDER SCHIET NIET TEKORT BIJ OVEREENGEKOMEN WIJZI...
406

DE REGELING KOOP BREEKT GEEN HUUR
189
HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR
197
OVERIGE ONDERWERPEN ALGEMEEN HUURRECHT
217
DE SERVICEKOSTENAFREKENING
230
HUURPRIJZEN
251
ALLINHUURPRIJZEN
259
PERIODIEKE HUURPRIJSVERHOGING
262
HUURPRIJSVERHOGING EN RENOVATIE
279
HUURPRIJS EN GEBREKEN AAN DE WONING
287
DE PROCEDURE BIJ DE HUURCOMMISSIE
292
VERLAGING HUURPRIJZEN
300
DE POSITIE VAN DE ONDERHUURDER
304
DE OPZEGGING VAN DE HUUROVEREENKOMST
313
DE HUURPERIODE MET BETREKKING TOT BEDRIJFSRUIMTE
422
DE OPZEGGING VAN DE HUUROVEREENKOMST MET BETREKKING
432
BEDRIJFSRUIMTE
440
DE BEňINDIGINGSOVEREENKOMST
448
HUURPRIJZEN BEDRIJFSRUIMTE
473
DE INDEPLAATSSTELLING
508
INTRODUCTIE INCASSO VAN HUURVORDERINGEN
528
BEKNOPTE HANDLEIDING PROCEDEREN
541
BEGRIPPENLIJST
573
INDEX
594
BIJLAGE
602
BRONVERMELDING
609
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens