Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie

Voorkant
E.H. Huizing, G.B. Snow, K. Graamans
Bohn Stafleu van Loghum, 19 jul. 2007 - 456 pagina's
2 Recensies
Dit standaardwerk is de volledig herziene editie van het Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde, verschenen in 2003. Aan deze nieuwe editie werkten een veertigtal specialisten mee, afkomstig uit Nederland en Vlaanderen. De aangeboden leerstof is uitgebreid en is verder toegespitst op het hedendaagse werkgebied van de kno-arts. In overeenstemming met de ontwikkelingen van de laatste jaren is de titel van het boek gewijzigd in Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie.Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie omvat drie delen. Eerst worden het oor, het gehoor en het evenwicht behandeld. Daarna komen de neus en de neusbijholten aan de orde. Ten slotte worden keel en hals besproken. In elk deel worden systematisch de anatomie, de fysiologie en de verschillende onderzoeksmethoden gepresenteerd, gevolgd door de prevalentie, de diagnostiek en de behandeling van de verschillende aandoeningen. Nieuw zijn onder meer de hoofdstukken over hoorimplantaten, esthetische chirurgie van neus en aangezicht, slikstoornissen en slaapgebonden ademhalingsstoornissen. De tekst is rijk ge´llustreerd met tekeningen en kleurenplaten.Aanvullend op dit leerboek is het casusboek Keel-neus-oorheelkunde – casu´stiek uit de dagelijkse praktijk, waarin zo’n 47 veel voorkomende ziektebeelden worden gepresenteerd.Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie is primair bedoeld voor studenten geneeskunde en arts-assistenten. Daarnaast is het een waardevol naslagwerk voor meer ervaren kno-artsen, huisartsen en andere specialisten.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Onderzoek van het oor en het gehoor
23
Aandoeningen van het uitwendige oor
49
Aandoeningen van het trommelvlies en het middenoor
61
Hoortoestellen en hoorimplantaten
101
Anatomie fysiologie en onderzoek van het vestibulaire systeem
119
Aandoeningen van het evenwichtssysteem of vestibulaire systeem
149
Aandoeningen van de nervus facialis
161
Deel B Neus
179
Keel en hals
261
Speekselklieren
279
Farynx
299
Anatomie fysiologie en onderzoek van larynx en trachea
323
Aandoeningen van larynx en trachea
339
Schildklier en bijschildklieren
371
Hals
379
Slikstoornissen en slokdarm
401

Onderzoek van de neus en de neusbijholten
191
Aandoeningen van de neus
201
Aandoeningen van de neusbijholten
229
Reconstructieve chirurgie van neus en aangezicht
249
Slaapgebonden ademhalingsstoornissen
419
Spraak en taalstoornissen
437
Verantwoording
447
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens