Keizers en shōgun: een geschiedenis van Japan tot 1868

Voorkant
Amsterdam University Press, 2001 - 127 pagina's
Tot het einde van de negentiende eeuw was Japan een klein, afgelegen eilandenrijk in de luwte van het Aziatische vasteland, waarvoor niemand veel belangstelling had en waarvan men in de rest van de wereld niets tot weinig wist. Het feit dat Japan nu een belangrijke rol op het wereldtoneel speelt, maakt dat de Japanse geschiedenis voor ons belangrijk is geworden. In de periode die dit boek behandelt (300 v. Chr. - 1868) is de basis gelegd voor Japans huidige ontwikkeling. De verwevenheid met de Oost-Aziatische cultuur, het uitgesproken aristocratische karakter van de maatschappij en de uitzonderlijke relatie tussen keizer en shogun, waarin feitelijke macht en legitimering van die macht waren gesplitst, zijn onderwerp van deze beknopte inleiding in de Japanse staatsgeschiedenis.
 

Inhoudsopgave

Gedeelte 1
9
Gedeelte 2
11
Gedeelte 3
12
Gedeelte 4
14
Gedeelte 5
16
Gedeelte 6
22
Gedeelte 7
29
Gedeelte 8
35
Gedeelte 10
47
Gedeelte 11
48
Gedeelte 12
58
Gedeelte 13
67
Gedeelte 14
81
Gedeelte 15
87
Gedeelte 16
96
Gedeelte 17
109

Gedeelte 9
40

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens