Kokki Bitja, ataoe, kitab masak masakan India, jang bahroe dan semporna, jang didalamnja terseboet bagimana orang-orang ...

Voorkant
Lange & Company, 1859 - 207 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens