Leren in dialoog: een discussie over samenwerkend leren in onderwijs en opleiding

Voorkant
Wolters-Noordhoff, 1999 - 226 pagina's
0 Recensies
Een aantal wetenschappers zet uiteen wat samenwerkend leren tot zo een complexe gelegenheid maakt. Besproken wordt onder welke voorwaarden succesvol samenwerkend en in dialoog geleerd kan worden in uiteenlopende onderwijscontexten. Er wordt ingegaan op de aard van leer- en groepsprocessen die zich voordoen bij verschillende vormen van samenwerkend leren. Er wordt uiteengezet hoe samenwerkend leren de aard en inhoud van kennis in uiteenlopende domeinen beinvloedt.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens