Nederlandsch Oost-indie

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Inleiding p
1
Uitgestrektheid en grenzen 6
6
Klimaat
15
Plantenwereld
22
Dierenwereld
41
Java
44
Bergen rivieren spoorwegen reisgelegenheden
73
Stad Batavia 86
86
Padangsche benedenlanden
178
Padangsche bovenlanden
185
Tapanoeli 211
211
Atjeh en onderh
218
Oostkust van Sumatra n
228
Indiagiri
247
Palembang
249
Bengkoelen 267
267

Bantam
96
Residentie Batavia
103
Preanger
108
Krawang
111
Tjeribon
119
Tegal
123
Pekalongan u Samarang
124
Djapara
131
Rembang
133
Soerabaja
134
Madoera
138
Pasoeroean
139
Probolinggo
146
Besoeki 147
147
Kediri 151
151
Madioen
155
Soerakarta
157
Djokjakarta 159
159
Bagelen
165
Banjoemas
166
Kedoe 173
173
Sumatra
175
Lampongsche districten
270
RtouwLingga
272
Bangka 274
274
Blitong 276
276
Borneo
277
Westerafdeeling
284
Zuider en Oosteratdeeling
294
Celebes p
316
Molukken 350
350
Kleine Soendaeilanden
374
TWEEDE BOEK Schetsen uit de Geschiedenis
383
Insulinde vůůr de heerschappij der Hindoes
389
Invoering van den Islam op Java
411
Sumatra vůůr de komst der Nederlanders
418
Borneo vůůr de komst der Nederlanders
424
De Yereenigde OostIndische Compagnie
433
De Compagnie in de Molukken
441
De Compagnie op Java 406
467
De Compagnie op Sumatra
496
De Compagnie op Borneo
509
De Compagnie op Timor
517
Achteruitgang en val der Compagnie
541

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens