Neurofilosofie: hersenen, bewustzijn, vrije wil

Voorkant
Boom, 2003 - 340 pagina's
Dit boek gaat over hersenen, mentale processen en omgeving. Hoewel deze drie domeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt er bij verklaring van menselijk gedrag vaak een onderdeel uitgelicht en als losstaand beschouwd. De auteur laat zien dat er andere manieren zijn om na te denken over de wijze waarop hersenen, subjectieve beleving, cognities, emoties en de omgeving zich verhouden. Dit boek heeft een interdisciplinair karakter en de auteur, zelf hoogleraar biologische psychiatrie, heeft experts uit de disciplines theoretische psychologie, filosofie en neurobiologie, geraadpleegd en de tekst laten becommentariŽren.

Bibliografische gegevens