Nijmeegse observatieschaal voor kleuters: een leerlingvolgsysteem

Voorkant
Berkhout, 1997 - 136 pagina's
0 Recensies
Observatie-instrument waarmee het ontwikkelingsniveau en ontwikkelingsproces van kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar nauwkeurig in beeld kan worden gebracht. De NOK is gericht op ontwikkelingsgebieden, zoals de motoriek, de taal, het leer- taakgedrag en de zelfredzaamheid, die binnen het onderwijs van essentieel belang zijn. Voordat de observaties worden overgenomen op de overzichtslijsten, worden deze genoteerd in een leerlingenboekje Klimwijzer. Daarin staan alle observatieopdrachten en gedragsobservatielijsten in begrijpelijke taal voor ouders afgedrukt. Er is ruimte voor het plakken van foto's persoonlijke aantekeningen en de vermelding van opmerkelijke zaken. Het boekje kan gedurende de hele kleuterperiode worden gebruikt en het kan daarna aan kind en ouders worden meegegeven als herinnering.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens