Overlangbroek op de kaart gezet: dorp, landschap en bewoners, waaronder een familie De Cruijff

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2008 - 500 pagina's
De Historische Kring Tussen Rijn en Lek (Houten) publiceerde een uitvoerige bronnenpublicatie over het Utrechtse dorp Overlangbroek. Het is een combinatie van genealogie en lokale geschiedenis. Het eerste gedeelte betreft degeschiedenis van het dorp vanaf de middeleuwen tot ca 1800; het tweede gedeelte betreft de familie De Cruijff / De Kruijff die in dit dorp fungeerde als schepen, heemraad, kerkmeester, koster, schoolmeester etc. Het derde deel geeft een overzicht van grondbezit en grondgebruik (ca. 1446-1832)
 

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Voorwoord
7
De familie De Cruijff
51
Grondbezit en grondgebruik in Overlangbroek ca 14461832
74
Kaarten
293
Genealogie van de familie De Cruijff
306
Bijlagen
635
Literatuurlijst
652
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens