Stil: de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen

Voorkant
De Arbeiderspers, 2012 - 391 pagina's
Stil behelst een vurig pleidooi vůůr introversie, gebaseerd op grondig onderzoek en uit het leven gegrepen verhalen van echte mensen onder wie de auteur zelf. Ze laat zien hoe introverten in onze maatschappij stelselmatig onderschat worden en toont de voordelen van stil zijn in een wereld vol lawaai.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens