Uytbeeldinghe der figueren, waer in te sien is, hoe d'heydenen hun goden uytghebeeldt, en onderscheyden hebben ... Alles seer nut den vernuftighen schilders, en oock dichters ...

Voorkant
voor Jacob Pietersz. Wachter, boeckvercooper #wonende op den Dam inde Jonghe Wachter#, 1616 - 24 pagina's
0 Recensies

Wat mensen zeggen - Een recensie schrijven

We hebben geen recensies gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens