Waarheidsvinding en ambtshalve aanvullen door de civiele rechter: lijdelijkheid en procesautonomie in het burgerlijk procesrecht

Voorkant
Celsus juridische uitgeverij, 2013 - 178 pagina's
"Met de Wet herziening van het procesrecht burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg (2002), heeft de comparitie van partijen een centrale plaats ingenomen in de huidige civiele procedure, met de rechter als regisseur. Deze heeft in het civiele proces meer vrijheid gekregen en kan zo invloed uitoefenen op de inhoud en omvang van de zaak. Toch dient de rechter ervoor te waken dat hij binnen de grenzen van de rechtsstrijd blijft. Over dat spanningsveld, de behoefte aan zowel finaliteit als kwaliteit van de civiele procedure, gaat dit boek. Met oog voor de praktijk en de theorie onderzoekt de auteur dit aan de hand van de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg bij de sector civiel in zaken op tegenspraak."--Cover

Bibliografische gegevens