Waren We Maar Eerder Begonnen

Voorkant
Bohn Stafleu van Loghum, 30 apr. 2004 - 155 pagina's
Wanneer vernieuwingsprocessen vastlopen, zoeken vernieuwers de oorzaken daarvan doorgaans in de structuur of in de cultuur van de organisatie, in de machtsverhoudingen of in individueel psychologische factoren. 'Slechte bedrijfsorganisatie met machteloos management', zo luidt een bekende diagnose.De auteurs vinden het opmerkelijk dat vernieuwers de oorzaak van het falen zelden zoeken in de aanpak van de vernieuwing, dat wil zeggen in aspecten als de activiteiten die directie en docenten in het vernieuwingsproces uitvoeren: het leidinggeven, de werkverdeling, de manier waarop de vernieuwing start, de kwaliteit van het projectplan en de controle. Het is juist de aanpak die van cruciaal belang is voor het slagen of falen van de voorgenomen vernieuwing. Over die aanpak gaat het in dit boek.

Vanuit het boek

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
9
2
29
EEN PROJECTPLAN VOOR ONDERWIJSVERNIEUWING
43
UITVOERING VAN HET PROJECT PLAN
65
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens