Wijkboek van Leeuwarden, bevattende, in de eerste plaats, eene aanwijzing van de verdeeling der gebouwen dezer stad en hare jurisdictie in vastgestelde afdeelingen, gemerkt letter A tot en met P, met vermelding der nummers in iedere afdeeling, de gracht, straat, steeg of buurt, waar elk nummer te vinden is, en de wijk, waartoe ieder gebouw behoort; en, in de tweede plaats, eene omschrijving van elk der vier-en-zeventig wijken, waarin de stad en jurisdictie is verdeeld, met aanduiding der genummerde gebouwen, tot ieder derzelve behoorende, Volume 1

Voorkant
1843 - 221 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens