Combineren en deduceren

Voorkant
Barkhuis, 14 dec. 2018 - 259 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.

Dit boek bevat vijf langere en twee korte artikelen, die los van elkaar staan. De twee korte verhalen zijn een aanvulling op een artikel in†Kritische nabeschouwingen†(2015), en een korte verhandeling over een onversierde beker uit Angelslo. Het langste artikel is een volledig geÔllustreerde verhandeling over de Midden-Neolithische hamerbijlen in Nederland. De resterende vier artikelen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze gegevens uit verschillende bronnen combineren, wat tot nieuwe inzichten leidde. Op basis daarvan kreeg dit boek zijn titel.


Behandeld worden:

- het 8.2 ka event: in Europa niet de droge, koudere periode die klimaatmodellen berekenden, maar een periode met warmere zomers dan de huidige.

- Midden-Neolitische hamerbijlen.

- de opgraving van J. Hofstede bij Zeijen in 1809: niet hunebed D5, maar een grafheuvel; niet een Angelsaksische pot, maar vrijwel zeker een late klokbeker.

- houtconstructies en hefbomen bij steenkisten op Sumba.

- Angelslo: de onversierde beker uit een grafje met groensteenbijltje en vuursteenklingetje zou een vroege klokbeker kunnen zijn.

- de ‘hockeystick' van Nieuw-Dordrecht, in 1960 opgegraven onder de veenweg, was een slagwapen van een type dat al rond 4200 v.Chr. bekend was en zeker tot ca 1200 n.Chr. in gebruik bleef. Vanaf ca 500 v.Chr. werden vergelijkbare houten voorwerpen echter ook gebruikt in balspelen waaruit later colf, kolf, golf, hockey, bandy, hurling en shinty ontstonden.

- al sinds jaren wordt getwist over de datering van de vulkanische eruptie van het Griekse eiland Thera. Er is namelijk een verschil van een eeuw tussen de traditionele archeologische datering (ca 1520 v.Chr.) en de datering volgens gecalibreerde†14C-dateringen (ca 1620 v.Chr.). Aan de archeologische datering is echter geen twijfel mogelijk. De fout moet zitten in de huidige jaarring-ijkcurve, die verantwoordelijk is voor de te oude gecalibreerde getallen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
7
MiddenNeolitische hamerbijlen in Nederland opnieuw bekeken
33
Houtconstructies en hefbomen bij steenkisten op Sumba
167
Een graf met onversierde klokbeker
173
De familierelaties van de hockeystick van NieuwDordrecht
181
Met dank aan RibHadda van Gubla Aziru van Amurru en Mursili II van Hatti 219
235
Dankbetuigingen
259
Copyright

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens