Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
Jaars geschieden moest 2 Op den drie en twintigsten November deezes Brand in Jaars ontstond er Brand in de Schans den Bril den Paper genaamd ter plaatze daar de Konstapels werkten bril De pannen van het Gebouw stortten door den flag van het Kruit daar het vuur infloeg neder Drie Konstapels werden gekwetst Door de goede fchikkingen werd de Brand zonder verdere schade spoedig geblust a De Eetwaaren die van het Land daaglyks ter Voorzie
« VorigeDoorgaan »