De Nederlandsche geslachtsnamen: in oorsprong, geschiedenis en beteekenis

Voorkant
H.D. Tjeenk Willink, 1885 - 636 pagina's
Fotomechanische herdruk van de verhandeling uit 1885 over Noord- en Zuidnederlandse familienamen uit verschillende tijdperken, met een register van de behandelde namen.
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens