Ondernemingsrecht. Een praktische handleiding

Voorkant
Maklu, 24 feb. 2014 - 190 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.

In deze praktische handleiding tot het ondernemingsrecht worden diverse rechtsvormen (NV en BV, coŲperatie en personenvennootschappen - maatschap, VOF en CV) besproken, alsmede de aandachtspunten die bij de oprichting een rol spelen.
De auteur gaat dieper in op aandelen en kapitaal, uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals corporate governance (Code Frijns), structuurregime, geschillenregeling, enquÍte, herstructurering en sanering van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en financiŽle verslaggeving. Ten slotte worden de wijzigingen besproken inzake de nieuwe flexibele BV en de Wet Bestuur en Toezicht.

Dit boek biedt een handleiding voor iedereen die met het ondernemingsrecht in aanraking komt. De nadruk ligt dan ook op de praktijk, zonder daarbij de theorie uit het oog te verliezen. Waar mogelijk worden voorbeelden gegeven uit de economische actualiteit of uitspraken van rechters gebruikt om aan te tonen hoe een wettekst praktisch gezien werkt.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
9
Afkortingen
11
Rechtsvormen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 De onderneming De eenmanszaak
13
Rechtspersonen De BV en
14
De stichting
15
De vereniging
16
De coŲperatie WA BA
18
De onderlinge waarborgmaatschappij De personenvennootschappen
22
Het kasrondje
74
Kapitaalbescherming
77
NachgrŁndung en inbreng in natura
79
Kapitaalinkoop en kapitaalvermindering
81
Winstuitkering BV
83
14
85
Aandelen
87
Levering en uitgifte
88

De maatschap
23
De vennootschap onder firma
24
De commanditaire vennootschap
25
Inbreng kapitaalrekening winst en uittreding
26
Europese rechtsvormen
27
Het Europees economisch samenwerkingsverband EESV De Europese vennootschap SE
28
de Europese BV SPE en Europese Stichting FE
29
Buitenlandse rechtsvormen
30
Controle op rechtspersonen
31
Handelsregisterwet
33
Internationaal fiscaal krachtenveld
34
Nationaal fiscaal krachtenveld
37
Maatschappelijk krachtenveld Europese richtlijnen en rechtsvormen
39
Maatschappelijke discussies over ondernemingsrecht
40
Aandachtspunten bij oprichting van een onderneming 27 28 29 30 31 32 Inleiding Beperking aansprakelijkheid Fiscale regime Inbreng van kapitaal ...
43
Soorten van aandelen
46
Certificaten van aandelen
49
Combinatie van ondernemingsvormen
54
De NV en de BV
55
Een BV i o en bekrachtiging
56
11
59
Lenen van de BV
61
Eťn BV is gťťn BV
62
13
63
Pensioen
64
Het opheffen van belemmeringen
65
Wetsvoorstel flexibele BV
67
Overgangsrecht flexibele BV
69
Het kapitaal en vermogen
71
Oprichting in contantennatura 51 Fiscale gevolgen van inbreng in natura 72
72
Statutaire verplichtingen bij de BV
89
Blokkeringsregelingen
91
Erkenning en betekening
92
Het bestuur
93
15
94
procedure EnquÍterecht voorzieningen Ondernemingskamer Wanbeleid
102
De herstructurering en sanering van vennootschappen
103
Raad van Commissarissen
107
17
108
113
109
Inleiding
110
Fusies Splitsing Fusiecode Ondernemingsraad
114
Statutenwijziging omzetting ontbinding en vereffening
115
Statutenwijziging Omzetting Ontbinding Vereffening
118
FinanciŽle verslaggeving
119
Het nemen van besluitenbesluitvorming
121
18
122
22
129
Inleiding
133
Totstandkoming van besluiten
137
Literatuur Bijlage 1 Ondernemingen in te schrijven bij KvK Trefwoordenregister
142
143
143
149
149
164
164
165
165
23
169
24
170
29
186
46
187
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens