Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent: Bloemlezing uit de reisverslagen van Jeruzalemgangers uit de Nederlanden, 1450-1650

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2014 - 242 pagina's

Uit de periode 1450-1650 zijn zo’n dertig reisverslagen van Nederlandse Jeruzalemgangers overgeleverd, opgetekend in de volkstaal. Dit boek bevat een bloemlezing van karakteristieke en representatieve passages uit deze geschriften, door Ben Wasser hertaald, die samen een goed beeld geven van het gebruikelijke verloop van de pelgrimage naar het Heilig Land. Aan de orde komen de verschillende routes naar VenetiŽ en de beschrijving van de Lagunestad, de overtocht naar Jaffa, het bezoek aan de heilige plaatsen in Jeruzalem en omgeving, gevolgd door een pelgrimage naar SyriŽ, Egypte en het Katharinaklooster in de SinaÔwoestijn. Een enkeling waagde zich daarna nog aan verdere omzwervingen door ArabiŽ en PerziŽ, op zoek naar het intrigerende Pape-Jansland. In de inleiding wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de pelgrimage naar het Heilig Land en die van de reisverslagen. Gegevens over de auteurs en een korte karakteristiek van hun geschriften zijn achterin het boek opgenomen.†

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Hier beghint een materie die seer merkelike is van den gestant ende
11
Inleiding tot de beschrijving van de pelgrimage
25
Het oponthoud te VenetiŽ
35
Praktische raad
43
De afvaart en overtocht van VenetiŽ naar Jaffa
47
Aankomst te Jaffa formaliteiten en reglementen
58
Het bezoek aan Jeruzalem beschrijving van de processies langs
71
Het mirakel bij de begrafenis van Maria Arent Willems 1525
78
De steenakker uit de parabel van de zaaier Arent Willems 1525
105
BethaniŽ Jericho en de Jordaan
112
Afscheidsmaal gift aandenken en certificaat van pelgrimage
119
Galilea
126
Van Nazareth naar Akko Assuer Schimmelpenninck 1656
133
De pelgrimage en steden van Egypte
152
De pelgrimage naar de SinaÔ
172
De legende van de wonderbaarlijke vondst van het lichaam van
182

De processie van de Via Dolorosa of de Kruisweg
79
Het bezoek aan de kerk van het Heilig Graf
92
Terugreis en thuiskomst
211
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens