Tyd-verdryf: ondersoek op de Neder-duytsche spraek-konst, met de noodige lessen op de néder-duytsche vers-maekerye, kort gesegd de schóle der schól-meesters en de oefen-perk der dichters, doorsaeyd met stukskes van allerhande slach soo ten voorbélde voor alsnog onbedrévene schryvers, als tot voedsel en vermaek des geests voor alle slach van menschen, Volume 1

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens