Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

DER

STAD EN MEYER YE

VAN

» HERTOGENBOSCH,

ALSMEDE VAN DE VOORNAAM.

STE DAADEN DER

HERTOGEN VAN BRABANT;

Tot den jaare 1629.

D O OR

Mr. JOHAN HENDRIK VAN HEURN,
Oud Schepen en Raad der Stad's Hertogenbosch,
en Griffier der Leen en Tolkamer aldaar.
::

::::
TWEEDE DELE:
Beginnende in het jaör:1555. 1st:Bet jaar 1648.

U TRECHT,
By J. VAN SCHOONHOVEN EN COMP.
MDCCLX X Y I.

JA.

[merged small][ocr errors][merged small]

der Boeken van het TWEEDE DEEL;

ZESDE BOE K.

Historie van Brabant, en deszelfs Hertogen,

van den aanvang der Regeering vun FILIP DEN IV. beginnende in het jaar 1555 tot in den jaare 1579. wanneer de Stad's Hertogenbosch, zig met den Prins van Parma, in den naam van Koning FILIP verzoende, en de zyde der Vereenigde Staaten verliet. bl. I

ZEVENDE BOE K.

Historie van Brabant en deszelfs Hertogen,

voornaamlyk van de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, van het jaar 1579, wanneer die Stad zig met den Prins van Parma, in den naam van Filip Koning van Spanje, verzoende, en de zine.der:Perëộnigde Staaten verliet, tot het overlyden van Filip, in het jaar 1598.

132 A GTS TEB:0 E K.

Historie van Brabant on deszelfs Hertogen, voornaamlyk van de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, van het jaar 1598, tot het puiten des twaalfjaarigen Bestands, tusschen de Aarts-Hertogen, en de Vereenigde Nederlanden in het jaar 1609.

228

NE;

Historie van Brabant en deszelfs Hertogen;

doch voornaamlyk van de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, van het jaar 1609, wanneer het twaalfjaarig Bestand, tusschen de Aarts Hertogen, en de Vereenigde Nederlanden getroffen werd; tot het einde van het zelve Bestand, in het jaar 1621.

[ocr errors]

bl. 299

TIENDE BOE K.

Historie van Brabant en dessolfs Hertogen,

voornaamlyk van de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosci, sedert het eindigen des twaalfjaarig Bestands, in het jaar 1621, tot het veroveren van 's Hertogenbosch , door de wapenen der Vereenigde Nederlanden in het ja ir 1629.

363

E L F D E BO E K.

Historie der Stad, en Meyerye van 's Herto

genbojek y: šià net veroverer: dier Stad door de wapenen der Vereenigde Nederlanden , in het jaar 1029, tot:befuiten der Vrede van Munfter.,::in }et:jaur 1648 ; waar by de Meyerye : 001: dle: Ledecidigde Staaten, door den Koning van Spanje overgegeeven werd.

452

HIS

« VorigeDoorgaan »