De Indische gids, Volume 2

Voorkant
J. H. de Bussy, 1880
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave


Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 121 - Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten; Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art.
Pagina 121 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art.
Pagina 639 - On returning with the bridegroom and bride the procession was met by her. " She began to assail us all furiously. She put on a most terrific countenance, threw her garments about, and tore her hair like a fury; then said to me : ' Ah, you white missionary, you are worse than the devil ; you first make a slave lad your son by redeeming him from his master, and then marry him to my daughter. I will tear your eyes out ! ' The old woman, suiting the action to the word, feigned a snatch at my face, at...
Pagina 599 - ... its existence on earth at the bottom of the scale, instead of at the top, and has been gradually working upward ; that human powers have had a history of development ; that all the elements of culture — as the arts of life, art, science, language, religion, philosophy — have been wrought out by slow and painful efforts, in the conflict between the soul and mind of man on the one hand, and external nature on the other...
Pagina 103 - Koning bij de Tweede Kamer ingediend dadelijk na het openen der gewone zitting van de Staten-Generaal, vůůr de aanvang van het tijdperk, waarvoor de begrotingen moeten dienen.
Pagina 639 - ... countenance, threw her garments about, and tore her ' hair like a fury; then said to me, " Ah! you white ' " missionary, you are worse than the devil: you first ' " make a slave-lad your son by redeeming him from ' "his master, and then marry him to my daughter, ' " who is a lady. I will tear your eyes out!
Pagina 147 - Statistical Abstract for the several Colonial and other Possessions of the United Kingdom in each year from 1862 to 1876.
Pagina 149 - Returns of the rates of import duties levied in European countries and the United States...
Pagina 625 - Indien men omtrent den koopprijs overeen gekomen is, wordt den bruidegom gezegd, op eene bepaalde plaats in het bosch de wacht te houden met eenige zijner vrienden. Derwaarts wordt dan het meisje door hare ouders gezonden, quasi om eenige kruiden te zoeken of water te halen. Van deze gelegenheid moet de bruidegom gebruik maken, om, met behulp van zijne gezellen, zijne bruid te vatten, haar achter zich op het paard te nemen, en naar zijn huis te vervoeren. Dadelijk, op het eerste gerucht van dit vervoeren,...
Pagina 471 - Regeerings-reglement van 1854, en uitvloeisel was van de agrarische wetgeving van 1870, bepaalde "dat gebruiks regt op grond niet vatbaar is voor vervreemding door inlanders aan niet-inlanders, zoodat alle overeenkomsten, die zoodanige vervreemding, regtsstreeks of zijdelings, ten doel hebben, van regtswege nietig zijn".

Bibliografische gegevens