Aangifte Vennootschapsbelasting 2019: 13de herziene uitgave

Voorkant
Gompel&Svacina - 1380 pagina's

Deze publicatie bespreekt de vennootschapsbelasting aan de hand van het

aangifteformulier. De keuze om deze materie technisch te benaderen (de zogenaamde

acht bewerkingen) werd gemaakt vanwege de vaststelling dat men in de meeste gevallen

in eerste instantie in aanraking komt met de vennootschapsbelasting via dit formulier.

Eerst wordt het toepassingsgebied onderzocht. Vervolgens worden de verschillende

vakken van de aangifte grondig uitgediept. Hierbij wordt de vereiste aandacht

besteed aan de interactie met boekhoudrecht en -techniek. Waar nodig wordt tevens

kort ingegaan op de andere belastingen (voornamelijk btw en registratierechten) en

het vennootschapsrecht. In de tekst wordt op verschillende plaatsen verwezen naar

aanbevolen literatuur voor verdere uitdieping of studie van bepaalde problemen.

Door deze unieke aanpak is het boek veel meer dan een traditionele belastingalmanak –

die doorgaans slechts beperkt wordt geconsulteerd – en kan dit werk het hele jaar door

als handboek worden gebruikt.

Deze uitgave is onmisbaar voor elke beoefenaar van een boekhoudkundig beroep. Met

zijn talrijke verwijzingen naar fiscale rechtspraak vormt het ook een zeer waardevol

naslagwerk voor fiscale juristen.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves
391
nisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord
414
Waardeverminderingen op handelsvorderingen 1 1 Voorwaarden voor belastingvrijstelling 422
422
Voorzieningen voor risicos en kosten
446
Uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden
474
346
493
Tax Shelter erkende audiovisuele werken
516
Tax shelter erkende podiumwerken
528
Niet verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten code 120
1076
Afzonderlijke aanslagen bijzondere vennootschappen Codes 123 124 2 1 Kredietverenigingen 1117
1117
AANVULLENDE HEFFING ERKENDE DIAMANTHANDELAARS
1133
Vrijgestelde giften
1139
Vrijstelling bijkomend personeel KMO
1147
Voorwaarden
1190
Beperking van de aftrek 4 1 Verworpen uitgaven 1233
1233
Volgorde van de aftrek
1239

algemene voorwaarden 1 1 Algemeen 548
548
Verworpen uitgaven
623
Gewone dividenden Code 050
856
Verdeling volgens oorsprong
975
Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten Code 099 098
993
Bijzondere gevallen 4 1 Vaststelling van het aantal kwartalen 1314
1314
Niet terugbetaalbare voorheffingen 1 1 Fictieve roerende voorheffing F R V 1320
1320
Buitenlands belastingskrediet
1335
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur

Philippe Salens is vennoot bij EY Tax Consultants en programmadirecteur van het postgraduaat Vermogens- en successieplanning (Brugge Business School).

Christ Taghon is director bij EY Tax Consultants.

Bibliografische gegevens