Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 16

Voorkant
Lange, 1859
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 119 - Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige wetenschappen uitgegeven door de eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, (1850) derde deel, 77-98; 181-202.
Pagina 129 - Aid. 47 i. 3099. Scheikundig onderzoek van het water uit den put gelegen in de nabijheid van het garnizoens hospitaal te Djokdjokarta, door D.
Pagina 119 - Uittreksels uit Vreemde Tijdschriften voor de Leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
Pagina 10 - Programma van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem voor het jaar 1882 und 1883.
Pagina 101 - Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen van het Provinciaal Utrechtsen Genootschap van kunsten en wetensch., ter gelegenheid van de algem.
Pagina 165 - Molukken zijn onderhevig aan eene ziekte, welke begint met de vorming van een wit draadachtig weefsel langs de kleinere takken en eindigt met den dood der boomen. Men is nog in het onzekere aangaande den aard dier ziekte , welke nu en dan van zeer nadeeligen invloed is op den nageloogst. Er schijnt veel grond te bestaan voor de juistheid...
Pagina 119 - Het Instituut, of verslagen en mededeelingen, uitgegeven door de vier klassen van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone kunsten.
Pagina 203 - Afschrift dezes zal worden gezonden aan den raad van Nederlandsch IndiŽ tot informatie en extrakt verleend • aan den direkteur van finantiŽn, de algemeene rekenkamer en de direktie der Natuurkundige Vereeniging tot informatie en narigt.
Pagina 41 - ... zurŁckkehrten. Berlin, den 14. Aug. 1851. Dr. JG Galle, GehŁlfe bei der K. Sternwarte. Hr. Dove reihte daran Mittheilungen des Herrn Directors Strehlke in Danzig Łber beobachtete "Wirkungen der letzten Sonnenfinsternifs auf das Benehmen der Thiere. An eingegangenen Schriften wurden vorgelegt: Memorias de la Real Academia de ciencias de Madrid.
Pagina 129 - Kwalitatief onderzoek van twee bronnen van Bondjol, benevens eenige in hare nabijheid voorkomende mineralen, door AG Vel tma n.

Bibliografische gegevens