De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 44-47

Voorkant
B. Mourik., 1778
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 32 - Voor den genen, die een beter foort van ploegen, dan die tot heden, door de Javanen gebruikt worden, uitvindt en in gebruik brengt.
Pagina 192 - Ooederen en Bezittingen Onzer getrouwe Onderzaten : ten welken einde Wy ook de Officieren der Militie het onderhouden van een gpede discipline \ wel ernftiiÔ hebben gerecoramandeerd.
Pagina 41 - Малг nochtantftuitin deeze gevoelent niet uit die van een heilzaame vrees voor de Oordeelen van God Almagtig , wiens goedheid ons tot hier toe bewaard en widerfleund heeft.
Pagina 75 - ... verfpild, zo veel bloeds, dat ten hemel fchreit, nutteloos vergooten te hebben, hun Vaderland van eene zo...
Pagina 7 - Onderdaanen gefchiedde; maar dat zy daarŽntegen elkanderen wederkeerig en ter goeder trouwe zullen onderrigten, van al het geene zy mogten ontdekken, weeten, of...
Pagina 159 - Matroozen en andere, die voor dato van deeze Publicatie, zonder behoorlyk affcheid, onzen dienst te water...
Pagina 190 - Viag van den Staat en de verdere Schepen van hun Convoy aan geen Infultes bloot te (teilen enz.
Pagina 218 - ... en voor al niet anders, dan na dat alvorens , , de Kool zy afgekookt...
Pagina 169 - Jongeling€n van cenen edelnoedigea geest en uitfteekend verftand , vooral in onze tyden meer en meer door te zetten en te bevorderen.
Pagina 55 - Premie, teŮe byzonder e behoning gegeeven worden. 2. Voor die grof Aardenwerk, in deugd en prys gelyk aan bet Ban- . tamfche , alhier fabriceerd.

Bibliografische gegevens