Het leven is maer droom: Bly-eyndigh trevr-spel, vertoont in de vvonderlycke op-voedinghe van Sigismvndvs, prince van Polen, door de vrye lief-hebbers ende der rymer-konste binnen Brussel. Met een bevallige Kluchte van de Gilde-broeders van Kockelbergh, daer op passende

Voorkant
by Jan Mommaert, 1647 - 94 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens