אקסודוס - הסיפור האמיתי: Holocaust Survivors and the Struggle for Palestine

Voorkant
Vallentine Mitchell, 1998 - 313 pagina's
The Exodus 1947 affair was both a political and a human drama. This book presents a number of new facts of the affair based on previously-unused archival material, and new interpretations of some of the events that took place, in a dramatized account.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens