Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795: Of geschied-en staatkundig onderzoek, in welken zin de staten van Holland, gedurende de republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van't gansche volk van Holland, of der geheele natie. Met vele onuitgegeven bijlagen ...

Voorkant
W. Brave, 1802 - 532 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 241 - Afzwering den hoofdgrond gefteld hebben , niet in het enkel verkrachten van vroeger gegevene PrivilegiŽn, maar in de noodweer en wettige afwering en verdediging van leven, lijf en goed, tegen eenen Vorst, die, na alle vergeefs aangewende pogingen tot redelijke verzoening, zich niet meer als Vorst jegens zijne onderdanen, maar als tyran; niet meer...
Pagina 186 - Groningen uit augustus 1787 en de uit september 1787 daterende "propositie tot het ontwerpen van een plan tot eene Nationale representatie in eene Volks-vergadering van alle de ProvinciŽn en de Generaliteitslanden".
Pagina 361 - Immers dit zal niemandt loochenen, dat geen Vorst onder de zon ooit vuurigher bemindt, en, hoogher geacht moght worden van zyn...
Pagina 98 - t tweede Artikel , tot voorkoming van die zwarigheid, zouden alle de Overheid, Schutterijen , Gilden en Gemeentens van Steden zich verbinden, de Bevelen van zijne Excellentie met zijnen Rade te gehoorzamen , en vooral het innemen van Krijgsbezetting en...
Pagina 253 - A. Kluit, Academische redevoering, over het misbruik van 't algemeen staatsrecht, of over de nadeelen en onheilen, die uit het misbruik in de beoefeninge voor alle burgermaatschappijen te wachten zijn.
Pagina 102 - s Konings wegen, ten minsten nog op zijnen naam voerde, nu op te dragen aan den Prins, van wegen de Staten en 't Volk, voor zoo verre, bij afwezigheid of bij stilstand van 's Konings gehoorzaamheid, zij konden gerekend worden , de macht van zelfvoorziening te be•zitten.
Pagina 100 - Regering hierover, diende te hebben ƒ 45000:- gereed, met zekerheid, dat zulks maandlijks volgen zoude; waartoe hij te vrede is, dat de Steden zouden mogen heffen voor zich ťťn vierde van de Accijfen, en de andere Stedelijke lasten verhoogen.
Pagina 96 - ... t Krijgsvolk zeer vele wanorde; de foldaten, die met den burger een hart moesten hebben , in de Steden den burger lastig vallen, en op 't platte land roven. „Hij oordeelde , om 't...
Pagina 344 - Graven gedragen , daaruit betalen , zonder re te vervreemden noch te verzetten ; dan bij verkoop, als nog bij Hem en de Staten te doen, tot afdoening der lasten, op de Domeinen ftaande; doch de Staten zullen zorgen, dat de Domeinen genoegzaam zijn voor 'sVorften ftaat en onderhoud.

Bibliografische gegevens