Kabinet der natuurlyke historien, wetenschappen, konsten en handwerken, geopent met de maanden Januarij en Februarij 1719, Volume 4

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 321 - Olifanten gewoon waren te leunen , en fr.eeden de ftam aan de andere zyde zo verre door als zy konden; wanneer nu de Olifant tegens dezelve aan kwam te leunen, rolde het groote dier met de boom onder de voet zonder te konnen opftaan , in welken tyd de jaagers uit de boomen, daar zy verborgen zaten, toefchooten, en het beeft doodden.
Pagina 13 - Laf is fyrites ofVuurfteen, dewelke een Erts-ader is daar koper uitgekookt word , en dewelke aan het vuur in brand geraakt , en vlammen van zich geeft, dewelke van koleur en reuk volkomen zwavelachtig zyn.
Pagina 355 - De plaatzen , daar de erts-ader uitgegraaven is , zyn zeer ongelyk van ruimte, na de .breedte van de Metaal -erts-ader; en dewyl de wanden of zaalbanden, of dekzel en grond...
Pagina 13 - Zwavel word dikwils gevonden van verfcheide koleur, maar echter is deszelfs natuurlyke en eige koleur geel, klaar, een weinig na den groenen trekkende ; want alle de overige koleuren, dewelke de levendige zwavel dikwils aan zich trekt, zyn maar toevalligheden , of geboren uit vermenginge van andere floffen en uicwaaflemingen.
Pagina 548 - s morgens, na dat het twee uuren dag was geweeft , het water hoog was, en dat daar op het water begon te vallen tot twee uuren na de middag, als wanneer het op zyn...
Pagina 262 - Andere wederom, dewelke herders zyn , en buiten op het land leven , trekken gedurig van den eene plaats op den andere, om hun vee te weiden...
Pagina 228 - ... in potten gedaan worden, op dat deze fyne zilver-vezeltjes, door de wind van de blaasbalk , en de kragt van 't vuur, niet zouden verltroolt worden , gelyk zekerlyk zoude gefchieden , als dezelve niet in vaten of potten wierden gekookt.
Pagina 366 - ... omdat zy niet zeer diep in de gronden van de bergen indringen , noch ook niet zeer verre in de lengte voortgewerkt worden...
Pagina 420 - Als in het koper middelmatig zilver gevonden word, of dat het koper zilver - ryk is, dat is: dat in elke hondert ponden koper twee pond , of twee pond en een half, of meer zilver gevonden word...
Pagina 75 - Armowac een zeer aangenaame blauwe koleur, daar het de Salpeter in navolgt , alhoewel de Salpeter in deszelfs vlamming meerder trekt na den rooden.

Bibliografische gegevens