Naamboekje van de wel. ed. heeren der Hooge Indische Regeeringe, gequalificeerde persoonen, enz. en bedienden op Batavia: mitsgaders de respective gouverneurs, directeurs, commandeurs en opperhoofden op de buiten comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in January ... : als meede alle de Gouverneurs Generaal zedert het jaar 1610 : nevens de hooge en mindere collegien en bedienden op Suriname, Volume 15

Voorkant
G. Bos, 1749
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens