Den leytsman ende onderwijser der medicijnen, oft Ordentlicke uytdeylinghe ende bereydingh-boeck vande medicamenten: Over al daegelicx van des medicijns ende apothekers onder den naem van Val. Cordi Dispensatorium bekent, ontfangen, ende ghebruyckt ; door M. P. Coudenberch verclaert, uytgheleyt, ende meer dan van vierhondert fauten verlost. Onlancx in Nederd. gebreckelick ende onclaerlick vol ontelbaer fauten overgheset. Daer nae van nieus overleyt, verm., verb., volcomelicker ende bequamelicker int corte uytgheleyt, met het gene dat inde naest volghende pagie vercl. is: door Matth. de L'Obel, Volume 1

Voorkant
voor Hendrick Laurensz, 1614
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens