Amsterdam in zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en Regeeringe, Volume 11

Voorkant
Isaak Tirion, 1767
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 186 - exigentie van zaken , en volgens de Wetten van den Lande, zonder eenige Conniventie andere ten exempel zullen
Pagina 237 - Wat liet ge uw zoonen na, toen 's levens licht wou neigen ? Indien 't gemeen u roept, bezorgt
Pagina 219 - als zyn vriend Henrik Laurenszoon Spiegel, zig, met der woon, naar Alkmaar begeven te hebben, daar hy ook, zo ik my niet bedriege , op den elfden February des jaars 1620, overleeden is
Pagina 183 - en het vermogen, om ingevolge Onze duidelyke gedeclareerde intentie eene vrye en onbepaalde Keure te doen van zodanige
Pagina 376 - hadden, gelyk toch gemeenlyk gebeurt, het geluk niet van elk, noch met hunne Spelen , noch met hunne Tooneelwetten, noch ook met hunne taal en
Pagina 160 - Geregt worden geoefend, worden 't Stadhuis en de trappen der Waage bezet met Soldaaten. In tyden van oproer, heeft men zig ook, veeltyds, van
Pagina 351 - te Leiden, of in den Haage; doch 't leedt flegts tot in den voorzomer des jaars 1726, toen hy eene andere en veel grooter
Pagina 351 - Boekeryen; het doorbladeren en vergelyken van oude Handfchriften, en het onderzoeken van allerlei oudheden: uit al het welke, hy
Pagina 376 - te voldoen. Blyken hiervan vindt men, in de Gedigten van ANTONIDES, die, te vooren, een Lid van het

Bibliografische gegevens