Practyk judicieel ofte Instructie op de forme en manier van procederen voor hoven en recht-banken ... Daer by gevoegt zijn de voornaemste questien en incidenten op yder materie passende. In desen druk seer vermeerdert en verbetert, en verrykt met een Woorden-boek van alderhande konst en bastaertwoorden, seer nodig en dienstig tot de practyk, Volume 1

Voorkant
by Hendrick Boom, en de Weduwe van Dirck Boom, 1708
 

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens