De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 40-43

Voorkant
B. Mourik., 1776
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 105 - Staten van Vriesland, allen den genen, die dezen zullen zien of hooren lezen, falut; doen...
Pagina 103 - Lyncker, aan de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland.
Pagina 105 - Uitvoer gefcbied of word ondernorren , alles te converteren voor de eene helft ten profyte van den Officier die de calange doer, en de wederhelft ten voordede van den Aanbrcnger.
Pagina 24 - Zyne Hoogheid verder de Werf, de Schepen, die in het Dok lagen, de Magazynen, Draaibrug enz.
Pagina 74 - Diet anders konde ftrekken , dan om alle fubordinaiie te reaverfeeten en dus het verderf van de Colonie te veroorzaaken ; om de voorfz. licentieufe onderneemingen regen tegaan, op den 23 Maare 1772 hebben gearrÍfteert eene Publicado, welke Wy aan DireŻeur en Raeden in de Colonie EiTequebo hebben toegezonden om gepa...
Pagina 191 - Looten moeten gcfourneerc worden volgens 't Plan van de Locery, mits betaalende by 'c laatile Fournisfemcnt een Gulden , voor Premie ten behoeve van de Stad Hoorn. \ De trekking dezer...
Pagina 23 - Hunne Ed. Gr. Mog. de Heeren Staten van Holland en Weft-Vriesland, is...
Pagina 23 - July 1771. tot het heffen van het Vuurgeld, met verhooging van een derde meer...
Pagina 186 - Art. i. Op dat- een iegelyk, die in deze Lotery begeren zal dee!

Bibliografische gegevens