Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Svo

[ocr errors]

C. PLIN. TRANQUILLO

34 Explica æstum meum , audio me malè legere duntaxat verlus:drationes enim commodius,

& tanto ma *fed tanto minus versus. Cogito ergorecitaturus familiaribus amicis, experiri libertū meum.

Hc quoque *Hoc quoque familiare, quod elegi non bene, fimiliter que fed melius Icio le&urum: fi tamen no fuerit per- elegi, turbatus. est enim tam nouus le&or , quàm ego poeta. Ipse nescio quid illo legente interim faciam, fedeam“defixus & mutus , & fimilis orio- defixus miesa fo:an(ve quidam quæ pronuntiabit,murmure,o- tus, culis, manu prosequar. Sed puto me non minus malè faltare quam legere. Iterum dicā , explica æftum meum veréque rescribe num fit meliùs, pessimè legere quàm ista vel no facére, vel facere. Vale.

AR G V MENI V M. Scribit Appio se emendaturum librum quem ad fe miserat. & cùm diligentiam in retractandis operibus probet , nimiam tamen respuit:Alij non Appig>fed Oppio fcribi hanc epistolam qutumant. Oppy fit mentio apudʻPlut, in vita Othonis. C. PLIN. *APPIO OPPIO

35 Librum quem mififti', recepi, & gratias ago:

*ium tamen hoc tempore occupatissimus.Ideo nondum eum legi, cùm alioqu: validissimè cupiam:fed eam reuerentiam cùm literis ipfis,tum Scrigris tuis debeo ,. ve*sumere illaznjfi vacuo a.

[ocr errors]

vt fumerelo mapus all

Dimo, irreligiofum putem. Diligentiam tuan ja retractandis operibus valdè probo.cft tamen aliquis modus,primùm, quòd nimia cura deteritmigis quàm emendat : deinde quod nos å recétioribus reuocat, limúlque de c abloluit prio ra,& inchoare pofteriora non patitur. Vule.

SVO

S

[ocr errors]

Argumentum. Ordinem vit a quem ruri æftatis tempore feruabat,Fusco Salinaiori explicat: ibique & ftudiorum fuorun á geftationis ac victus modum, amicorum confabulationes, & suas venationes enarrat. C. PLIN. F V SCO

36 Väris quemadmoduin in Tufcis diem æftate collibuit, disponam: euigilo quum *libuit , plerunque

circa horam primam, fæpe ante,-tardius raro: quum filen - clause f.neitræ manent. Mirè enim* llentio &

rene tenebris animus alitur, ab iis quæ auocine abdubrx , ab iis que'au ocát &us,& liber,& mihi reli&us, non oci fos animo,

fid animum oculis sequor,qui tadem quæ mens, vident, quoties non videntalia.Cogito liquid in manibus , cogico ad verbum fcriberi emendarra tique fimilis: nunc pauciora, ounc plura, vt vel

difficilevel,facilè componi u vain, eno- ram di&o,abit , rurfúsquerelocatur , rurfúsque que forma. Notarium voco,& die potuerunt. cantur, rur. remitticur. Vbi hora quarta vel quinca ( neque fun!que di

enim certurn dimensúmque tempus ve dies fua. Beyin xyítum ne vel cryptopoticum confero, reliqu medicor & dicto,vehiculum ascendo Ibi quoque idem quod ambulans auc iacens, duras

mittitur

intentio,mutatione ipfa refe&ta: paulum redormo,dein ambulo, mox orationem Græcam Latinám ve clarè & intentè a non tam vocis causa quam ftomachi lego: pariter tamen & illa firmatur.Iterum ambulo,vngor,exerccorslauor. Ca

si cum nanti mihi* fic cum vxore yel paucis liber legi

comedus. tur:poft cenam,"comædı aut lyristes: mox cum al.comcedis, meis ambulo,"quorum numero lunt eruditi. Ita quorum sa variis fermonibus vespera extenditur , & quan- rud ti.Var. quam longissimus dies, *citò conditur. Non cito claudi nunquam ex hoc ordine aliqua mutantur. nam si tur. diu'tacui vel ambulaui , post somnú demum le- al,bene come &tionémque,non vehiculo,fed (& quod breuius, "quia velocius)equo gestor. "Interueniunt ami- iaculo ci ex proximis oppidis,parcémq; diei ad se tra

quod vel. hunt,interdum que'lallaio mihi , opportuna in- in erim ve. -terpellatione fubueniunt. Venor aliquando : sed sunt amici non fine pugillaribus, vt quanuis nihilceperim, nonnihil referam. Datur & colonis (vt videtur ipfis)oon satis temporis, quorum mihi agrestes lazc or b. querelæ literas noftras &* itac vrbana opera commendant. Vale. zm.

Argumentum. Excufat fe quod non poterit Roma effe calendis Ianuariis officij gratia, qu.un Paulinus confulatum in: bit.nam in Tufius retinebatur circa predia sua collocanda, C. PLIN. PAVLINO

32

tralatitia NEçtuz naturæ cft* translatiria hæc & qua

si publica officia à familiaribus amicis con

SVO

S.

tra ipforum commodum exigere : & ego te conftantius amo quàm vt verear ne aliter ac velim

accipias, nifi te calendis statim consulem videTuscanorum ro:præsertim cùm me necessitas * locandorum

prædiorum plures annos ordinatura detineat, in qua mihi noua confilia sumenda funt. Nam pri

ore luftro, quanquam post magnas remissiones, plerique reliqua creuerunt:inde * plerisque nulla iam cu

ra minuendiæris alieni, quod desperant poflè natura eft, perfoluisrapiunt etiam,consumúntque quod*na

tum est: vi qui iam putent fe non fibi placere.

Occurrendum ergo augescentibus vitiis, & me. fed pluribus dendum est. medendi vna ratio, * fi non num

mo fed partibus locem , ac deinde ex meis alioperis exa. quos exa&ores,*operi cuftodes fru&ibus ponā: étores,cuft. & * alioqui nullum iuftius genus reditus quàm

quod cerra,cælum,annus refert. Ad hoc magnā fidem,acres oculos, numerosas manus pofcit:ex. periendâ tamen, & quafi in veteri morbo,quzliber mutationis auxilia tentanda funt. Vides

quàm non delicata me causa obire primum conhic quoque rulatus tui diem non finat; qué tamen hîc præut præli sens potis,gaudio,gratulatione celebrabo. Vale.

fi non vni

locem.

cft al.

AR G V MENI V M.
Laudat Rufum non tam quòd id Saturninus iuf-
Siget,quam quod mereretur.
C. PLIN SAT VRN INO

38 Ego verò Rufum noftrum laudo : non quia

cu vt ita facerem petisti, sed quia eft ille dignissimus. Legi enim librum omnibus numeris

abfolatum

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

abfolatum,cui mulcum apud me gratiæ amor iplius adiecit. Iudicaui tamen.neque enim soli judicant qui malignè legunt. Vale.

SVO

[ocr errors]

in prædiis

lius : in mae

Argumentum. Muftium archite&tum, adem Cereris refe&turus, rogat vt marmor emat, ad id necessarium : & formă porticuum fcribat. C. PLIN. MVSTIO

39 A Rufpicum monitu reficienda est mihi edes

Cereriskin prædiis in melius & in maius. Vetus fanè & angufta,cùm fit alioqui *ftato die fre. meis in me quentiffima.Nam idibus Septembribas magnus ius e regione tora coit popu'us , multæ res aguntur, dedicationis; multa vota suscipiuntur, multa redduntur, sed die frcq. nullum ex proximo fuffugium aut imbris aut solis. Videor ergo munifice fimul religioséque faaurus, fi ædem quam pulcherrimam extruxero, porticus x addidero * porticus : illam ad vsum deæ, has, di: aliam ad hominum:Velim ergo emas quatuor marmoreas columnas, cuius tibi videbitur generis : 'emas marmora, quibus folum,quibus parietes ex. cclantur. *Eric etiam vel faciendum vel emen

Erit etiä fa

ciendú ipfius dum ipfius deæ fignum:quia antiquum illud è li - d.f. gno quibusdam sui partibus vecustite *oberūcacum est. Quantum ad porticus, nihil interim occurrit quod videatur* istinc esse repetendum: Aatim nilimtamen ve formam fecundum rationem loci tantum fcribas : neque enim " possunt circundari tem poffunt cir, plo.nā solum templi hincflunine & abruptisli- cumdare sa mis ripis, hinc via cingitur. eft vltra viam la,

*

truncatum

y. j.

« VorigeDoorgaan »