Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

inuadit, alius as verberat, alius pe&us & ven-
trem,
atque

ctiam í foedum di&tu) verenda concundit:& quum exanimem putarent, abiiciunt in feruens pauimentum, vr experirentur an vi. ueret. Ille, fiue quia non sentiebat, fiue quia[se] non sentire fimulabat, immobilis & cxtentus fidem pera&æ mortis impleuit. tum demum, quafi'z tu folucus, effertur : excipiunt serui fie deliores : concubinæ cum vlulatu & clamore concurrunt. Ita & vocibus excitatus,& rccrca. tus loci frigore, sublatis oculis agitaróque corpore, viuere sel&iamo tutú erat)conficetur.Diffugiunt serui: quorum niagna pars comprehenfa eft, cæteri requiruntur:ipfe paucis diebus 2. grè refocillatus, non fine vltionis folatio deces fit, ita viuos vindicatus vt occisi folent. Vides quor periculis, quot contumeliis, quot ludibriis fimus obnoxij: nec eft quòd quisquam poslir effe securus, quia fit remiffus & mitis.non enim iudicio domini,sed scelere perimuntur.Verùm hæc ha&cnus. Quid præterea noui? Quid ? nihil: alioqui fubiungerem, nam & charta adhuc fupercit, & dies feriatus patitur plura contexi.Addaro quod oportuno de eodem Macedone fuccurrit, quú in publico Romæ lauaretur,notabilis,* atq;

&v:exia etiam, vt exitus docuit, ominosa res accidit. Ė. ques Romanus à seruo eius, vt transitum daret, manu leuiter admonitus, conuersit se, nec ferwum à quo erat ta&us, sed ipsum Macedonem tam grauiter palma percaflits,vt penè concideret. Ita balncum illi, quafi per gradus quofdam, primim contumelia Jocus, deinde exitij fuis Vak.

Bayerische

*

Staatsbibliothek

München

Argumentum
Roganti Proculo vt versus suos emendaret,
An publicandi effent iudicaret , refpondet fe liben-
tißimè fufcepturum tale onus.

iamque videri dia gnos editione, nisi deceptus fuerit fuaui eius recie

tatione.

SVO

[ocr errors]

adilcis

Audia

C. PLIN. PROCVLO

IS PEtis vt libellos tuos in secèllu legam, exami

némque an editione fint digni: *adbibes pré

ces; allegas exemplum. Rogas etiam vt aliquid sl. fubcisiui *lueciaui temporis ftudiis

meis subtraham,im pertiam tuis. adiicis, M. Tullium mira beni. gnitate poetarum* ingenia fouille. sed ego nec rogandus fum nec hortandus.nam & poeticen ipfim religiofiflimè veneror , & te validiflimè

diligo. Faciam ergo quod desideras, tam dilial. Jutem nüc genter quàm libenter. Vidcor*autem iam nunc políc opus

poffe refcribere effe opus pulchrum, nec suppri fuppr. affir. mendum, quintum æstimare licuit ex iis quæ mare quantú me præfente recicafti: li modò mihi non impo

fuic recitatio tua. legis enim fuauiflimè & peri

tisiimé. Cofido tamé me non fic auribus duci,vt reftringásur omnes aculei iudicij mei illarum delininientis

*refringantur :heberantur fortase & paululum refunduntur,reuelli quidem extorqueríque non poffunt. Igitur non cemerè iam nunc de vniuersirate pronuntio: de partibus experiar ico gendo. Vale

Argumentum Probat exemplo, alia effe ctarioră", alia maiora falla:na Arria na minora fecit duim viueret quam

pul.

dum moreretur: & tamen magis laudatur vox eius porrigentis marito gladium, Pate non , dolet, quam dum mortuum filium viro agrotanti viuum simu. lai, ó exulem nauicula profequitur. ,

C. P L I N. NE POTI

[ocr errors][ocr errors]

A

minarúmque illuftrium aliaclariora esse,alia maiora:confirmata eft opinio mea hesterno Fannix fermone. nepris hæc Arriz illius quæ mari20 & folatium mortis & exemplum fuit. Multa referebat auiæ fuæ non minora hoc sed obfcuriora:quæ tibi exiftimo tam mirabilia legêti fore quàm mihi audienti fuerunt. AEgrusabat Cæcinna Pætus, maritus eius,ægrotabat&filius, *v- vtrique terque mortiferè,vt videbatur: filius deceffit.c. ximia pulchritudine, pari verecundia, & parentibus non minus ob alia charus quàm quòd filius erat. kuic illa ita funus parauit, ita duxit exequias , vt ignoraret maritus. quinimmò quoties cubiculum eius intrarets viuere filium atque etiã commodiorem effe fimulabat. Ac per sæpe interroganti quid ageret puer, respondebar: Bene quieuits libenter cibum fumplit. Deinde quum diu cohibica lacrymæ vincerent prorumperentquessgrediebatur, tunc se dolori dabar. fatiata; ficcis oculis,compofito vulcu* redibattanquam ad. sidebar orbitacem foris reliquisfer. Præclarum quidem] illud ciufdem, ferrústringere perfodere pectus, extrahere pugionem, porrigere mario, addere vocera importalem ac penè diuinam Pate non delet. Sed tamen ifta facienti dicenrique gloria & æternitas ante oculos erār: quò majus eft fine.

præmio æternitatis, fiue præmio gloriæ

abdere lacrymas, operire lu&um, amisfoque filio ma. Hem adhuc agere. Scribonianus arma[in]Illyrie co contra Claudium mouerat: fuerat Pætus in. partibus.& occiso Scribonjano, Romam trahebatur. Erat ascenfurus nauem, Arria milites orabat vt simul imponeretur. Nempe enim (inquit) daturi eftis confulari viro feruulos

aliquos quorum i manu cibum capiat, à quibus vestiaiur, à quibus calcietur:omnia vel sola prestabo. No impetrauit. conduxit pifcatoriā nauiculam ingénfq; nauigiu minimo secuta eft. Eadem apud Claudium vxori Seriboniani quum illa profiteretur indicium, E80 (inquit) te audiam,cuius in gremio Scribonianus occifus eft, & viuu? Ex quo manifeftum est ei con filium pulcherrimæ mortis non fubitum fuiffe. Quinetiam quum Thrasea gener eius deprecat xetur ne mori pergeret,interque alia dixisset,Tu mis ergo filiam tuam, fi mihi pereundum fuerit,' morimecum ? reípondit, Sitandiu tantáque concordia vixerit tecum quam ego cum Pato , volo. Auxc. rar hoc responso curam fuorum. attentius cufto. aiebatur: fenfit, &,Nihil agitis, inquit, poteftis enim efficere vt malè moriar: ne moriar, non poteftis.

Dum hæc dicit, exiluit cathedram,. aduersó. Fasiliana, que parieti caput ingenti impetu impegit. &

corruit. * Refocillata. Dixeram (inquit) vobis, inuenturam me quamlibet duram ad mortem viam;fi vos facilem negaßeris. Videnrúme bæs sibi maiora illos Pate non dolet, ad quod per hæc peruentum cf? quum intcrim illud quidem in gens-fama , bro, nulla circunfert. Vndo

colligia. aur.quodinitio disiaalia elt clarioras alikama,

[ocr errors]

Argumentum. Anxius pro salute Seruiani, quod iampridena nihil fcriberet , cogit ut ftatim tabellario miso nuntjet quid faciar. C. PLIN. SE V ERIA NO SERVANO

[ocr errors]

$y

an non

[ocr errors]

R

Edé ne omnia,quòd iampridem epistolæ tuæ ceflant , -annon omnia re&è ? sed occupatus es tu ? an tu non occupatus , fed occasio scribendi vel rara vel nulla? Exime hunc mihi fcrup lum , cui par esse non poffum. Exime autem vel data opora tabellario millo : ego viaticum , ego ctiam præmium dabo: nunciet[mihi]modò quod opto. Ipfe valeo : fi valere elt, fufpenfum & anzium viuere , expe&antem in horas timentémque pro capite amicislimo quicquid accidere homini poreft. Vale.

[ocr errors]

Argumentum.
Sewera scribit,in fenatu orationem Panegyricams
dixiffe , deinde recitaffe quibufdam amicis cum
funma auditorum attentione:quare da principem
Traianum & fua tempora laudat , quibus spreris
adulationibus grauia & feuera placerent.
C. PLINIVS *S EVER O CURIO

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Fficium consulatus iniunxit mihi ve reipubl.
O nominc principi gracias

agerem. quod ego
in fenatu quum ad rationem & loci & temporis
a more facilem, bona ciui conucnicntillimuns

9

« VorigeDoorgaan »