Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

num, tum vel præcipuè stylo assequeris. nam

loquenti tibi illa Homerici senis mella proflueat&are re, & quæ fcribis complere apes Horibus, &*inafræus ncâere videntur. Ita certè fum* refe&us ipfe

quum Græca epigrammata tua, quum iambos proximè legerem.quantum ibi humanitatis,vcnustacis! quàm dulcia ulla! quàm amantia! quàm antiqua!quàm arguta!quàm re&ta!Callimachum me vel Herodem, vel quid his melius, tenere credebam. quorum tamen neuter vtrunque aut absoluit aur attigit.Hominémne Romanum tam Græcè loqui? non medius fidius ipsas Athenas tam Arricas dixerim. Quid multa? inuideo Grz. cis quòd illorum lingua fcribere maluisti, neque enim conie&ura eget quid fermone patrio ex. primere possis, quum hoc insititio & indude tam præclara opera perfeceris. Valc.

[ocr errors]

Argumentum.
Rogat Sosium vt conferat tribunatum semestrem.
Calvisio Nepoti coniun&to affinitate.
€. PLIN. SOSSIO

今 4 Aluifium Nepotem validiffimè diligo, virum

induftrium,rc&um,disertum, quod apud me velk porisfimum eft. Idem C. Caluitium,contu. bernalem meum, amicum tuum, ar&a propinquitate comple&itur. eft enim filius fororis. Hunc (ergo) rogo semestri tribunacu fplendidiorem & fibi & auunculo fuo facias.obligabis me,,obligabis Caluifium noftrum, obligabis ipfum, non minus idoncum debitorcm quam nos

potétißimaa

pusas.

[ocr errors]

putas. Multa beneficia in multos contulifti: auCom contendere nullum te melius, æque berc vix ynum aut alterum collocufte. Vále.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Argumentum.
Latenter cöparat affensum auditorum in recita.
tione orationis fua attentioni qua accidit Æschini,
fuam & Demofthenis orationem apud Rhodios re-
presentanti.
C. PLINI VS SPARSO

Syos.
A Eschinem aiunt petentibus Rhodiis legife s-

rationcm suam, deindc Demofthenis: fum. mis vtranque clamoribus effe probatam. Quod tantorum virorum contigiffe icripus non mıror, quum orationem meam proximc do& ifin homines hoc studio, hoc ali-osu, hoc esiam labore per biduum audierint : quamuis (hanc} interie tioné corum nulla hinc & inde coliacin, nullum quafi certamen accenderet. Nam Roudi, cùm ipfis orationum virtutibus, tum etiam comparationis aculeis excitabantur : noftra oratio line æmulationis gratia probabatur. An nerico, scies quum legeris librum, cuii's amplitudo non finit me longiore epistola præloqui. opore tet enim nos in hac certè ( in qua poffumus) breues esse:quò fit excufacius, quod librum ja pfum, non tamen vltra caulx.mplitudini nisextendimus. Vale.

[ocr errors]
[ocr errors]

Argumentum.
Conqueritur agros fuos partim grandine sans

h. Le

cussos , áo vbi fummam fruétuum copiam college-
rat , viti pretio vanındari, solum fibi reliquum eja
ait Laurentinum, ftudiorum júoruin museum.
C. PLINI VS NASONI

[ocr errors]
[blocks in formation]

catis

THusci grandine excussi, in regione transpapårum vtika

dana summa abundantia, seda par vifitas nuntiatur:folum mihi Laurentinum meum in reddie

tu. nihil quidem ibi poludeo præterieum & Accásque hortum, *Itatimque arenas:folum camten mihi-in

reddicu. ibi enim plurimum fcribo: nec agrum (quem non habeo) sed ipsum me studiis excolo, ac iam poffum tibi, vt aliis in locis horreuplenum,Gic ibi scrinium oftendere. Igitur tu quoq; fi certa & fru&uofa prædia concupiscis, aliquid in hoc litrore para. Vale.

Argumentum Reguli ingenium ita laudat vt vituperet, qui quum multa in obitu fily faceret , librum de vita pueri etiam edidit, tam ineptum vt à puero feras prus videretur.

C. PLIN, LEPIDO

LYPERCO I. AVI OLE PLDO

6 V 0

[ocr errors]

57 AEpe tibi dico ineffe vim Regulo. mirum Seft quàm efficiat in quod incubuit. Placuit ei

Lugere filium:luget vt nemo.placuit ftatuas et Blumebore; Dus officinis agit.illum coloribus, illum cera,

& imagines quamplurimas facere: hoc omniillum xre, ¡llum argento, illum curo, *ebore;

more,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

verò & nuper
marmore effingit, Iple* etiam nuper adhibito.
ingenti auditorio librum de vita*cius recitauit, pueri reci.
tum eundem librum in exemplaria transcriptum
mille per totam Icaliam prouinciásque dimisit.
Scripsit publicè ve 'decurionibus eligeretur vo-
califfimus aliquis ex ipsis, qui*legeret euro po- legeret in
pulo fi&um eft. Hanc ille vim (seu quố alio no- pop.
inine vocanda est intentio quicquid velis obri.
Rendı)fi ad potiora vertiffet, quantum boni effi-
cere potuisset? quanquam minor vis bonis quàm
malis ineft, ac ficut cine six yes fui Opzoosonogiqueos

oxvoy dépet, ita re & a ingenia debilitat verecu
dia, peruensa confirmat audacia. Exemplo eft
Regulus,imbecillum latus, os confulum, hælirās
lingua , tardiflima inuério, mémoria nulla:nihil
denique præter ingenium infanum:& tamen eò
impudentia ipsóque illo furore peruenis,* vr à vaplar,
plurimis orator habeatur. Itaque Herennias Se.
Aecio mirificè Catonis illud de oratore in hunc
è contrario vertic, Orator eft vir malus,dicendi
imperitus; Non mehercule Caro ipfe fam bene
verum oratorem, quàm hic Regulum expressit.
Habéfoe quo tali epistolæ parem gratiam refe-
ras? habes,si rescripseris num aliquis in munici,
pio veftro ex sodalibus meis, num etiam ipfe tu
hunc lu&uofum Reguli librum, vr circulator, in
foro legerisyscilicet vt ait Demosthenes's estas
295 Tlus parluxesi gegn grees o xj napus

nav.Eft e.
nim samineptus,vt rifum magis posiit exprime.
re, quàm gemitum. credas non de pucro fcrin
peum, fed à puero. Vale.

Argumentum.
Respondet Arriano, iure pro angura in suo giao

[ocr errors]

2

tulari, tum iudicio grauißimi principis, tum augu. rarus dignitate, & quòd fuccefferit tanto viro Iulie Frontino. demum fcribit potuiffe M. T. dignitates confequi, eloquentiam verò impoßibile.

C. PLIN. ARRIANO

SVO

$.

sure gratularis. primùm, quòd grauiflimi principis iudicium in minoribus etiam rebus consequi pulchrum est: deinde quòd facerdotium ipsum cùm priscum & religiosum,tum hoc

quoque facrum planè & infigne eft, quòd non alio officla adimicur viuenti. Nam * cætera, quanquam diinfignia, gnitate propemodum paria, vt tribuuntur, fic

auferuntur: in hoc fortunæ hactenus licet,vidari possit. Mihi verò etiam illud gratulatione dignum videtur , quddi succesa Tulio Frontino, principi viro: qui me uominationis die per hos continuos annos inter facerdotes nominabat, tanquam in locum fuum cooptaret: quod nunc Cuentus ita comprobauit,vt non fortuitum videretur. Te quidem(vt fcribisJob hoc maximè dele&at auguratus meus, quòd Marcus Tullius augur fuit. Iætaris enim quòd honoribus eius infiItam, quem æmuları in ftudiis cupio. fed vtinam vt facerdotium,idem & consulatum, multo etiam junior quàm ille, fum consequutus: ica fenex fate tem ingenium eius aliqua ex parte assequi porfim. sed nimirum quæ funt in manu hominum, & mihi & multis contigerunt.illud verò vt adipisciarduum, fic etiam sperare nimium est, quod dari Aonail à diis poteft. Vale.

« VorigeDoorgaan »