Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

experior. adeóque non deterreor sermunculis ia ftorum, ve vltrò te rogem, monstres aliquid qued his addam.nihil enim curæ meæ fatis eft. Cogitoʻquàm fit magnum dare aliquid in manus hominum:nec persuadere mihi poffum , nó & cum multis & fæpe tra&tandum quòd placere & femper & omnibus cupias. Vale.

Argumentum. Epulum perpetxú Comenfibus promiserat Caninius, fed verebatur n*, fi fummă numeraset reipub. proceder te tempore disperderetur. quare exemplo fuo montt Secundus vi se imitetur in co munere quod patria donauerat pro alendis ingenuis.

C. PLIN. CANINIO
SVO S.

18 D Eliberas mecum quemadmodum pecunia

quam municipibus noftris in epulum obru

listi, poft te quoque falua fit honesta consultatio, dilabátur ad non expedita sententia. Numeres reipublica facras.quæ fummam?verendum est ne* dilabatur:des agros?

publicz: vt publici negligentur. Equidem nihil commo. peegligütur, dius inuenio quàm quod ipfe feci. Nam pro

quingentis millibus nummûm, quæ in alimenta ingenuorum ingenuarúmque) promiseram,agrum ex meis longè pluris exa&ori publico mancipaui:eundem ve&igali imposito recepis tricena millia annua daturus. Per hoc enim & reip sors in tuto,nec redditus incertus , & ager ipse propter id quod ve&igali * large supercur. rit,femper dominum à quo cxerceatur,inueniet: Necignoroʻme plus aliquanto quam dopafle vie

tongè

lius

dcor, *erogauiffe,cùm pulcherrimi agri pretium

cauikos necessitas ve&igalis infregerit.Sed oportet pri. uatis vtilitatibus publicas,mortalibus æternas an teferre: multoque diligentius munerisuo consulere quàm facultatibus. Vale.

Argumentum. Fannia valetudinem honeftaßima causa contra. &am,apud Priscum dolenter fert:ibique multa de ila laus fan&titate,grauitate,constantia enumerat, quão táque ci cius matre fuerit fibi amicitia , fanétißimis verbis proseguitur,& filiæ longiorē vitam precatur.

[ocr errors]

S.

C. PLIN. PRISCO

19 Angie me Fanniz valetudo. Contraxit hanc

dum aslidet Iuniæ virgini Veftali sponte primùm:(eft enim affinis:)deinde etiam ex autoritate pontificu. Nā virgines,quum vi morbi atrio Veltz coguntur excedere,matronarum cur.r cuftodiæque mandantur: quo murtre Fannia durn sedulò fungitur , hoc discrimine implicita eft. *InGdent febrestuflis increscit, fumma macies, summa defe&io , animus tantùm & fpiritus vi- ingessity get. Heluidio marito, Thrasea patre dignissima: reliqua labuntur', méque non metu tantùm verumetiam dolore conficiunt. Doleo enim maximam feminam eripioculis ciuitatis , nescio an aliquid fimile visuris. Quæ caltitas illius?quæ fanSitas? quanta grauitas? quanta conftantia? Bis maritum sequuta in exilium eft,tertiò ipsa propter maricum relegata.Nam quum Senecio reus

incidens for bris tuilun

esset , quòd de vita Heluidij librus compofuiffet,rogatúmque se à Fannia in defenfione dixiffet, quærente minaciter Mettio Caro an rogarfetsrespondit, Rogavi: an commentarios fcriptus ro dediffet, Dedi:an science macre, Neiciente, Poftremò nulla vocem cedentem periculo.emifit:quinetiam illos ipsos libros, quanquam ex neceslicare & metu temporum abolitos, senatuscofulto publicatis bonis, seruauit, habuit,tulitque in exilium exilij causam. Eadem quàm iucune da, quàm comis , quam denique (quod paucis datum est) non minus amabilis quàm veneranda. Erit fanè quam poftea vxoribus noftris ostentare possimus:erità qua viri quoq; fortitudinis exepla sumamus: quam fic cernentes audientesque miramur,vt illis quæ leguntur. Ac mihi domus ipsa nutare , convulsãque fedibus fuis ruitura fuprà videtur,licet adhuc pofteros habeat. quaniis enim virtutibus , quantísque fi&is affequentur vt hæc non nouiffima occiderit? Me quidem illud etiam affligit, & torquet, quod * matrem eius,illā (nihil poffum illuitrius dicere)tātæ fæminæ matrem rursus videor amittere , qua hæc, ytreddit ac refert nobis, fic auferet fecum,méque & nouo pariter & refaisto vulnere afficiet. V tranque colui, vtranque dilexi: vtram magis nescio,nec discerni volebant. habuerunt officia mea in fecundis, habuerunt in aduerfis. Egoro. latium relegatarum, ego vitor reuerfarum : non fecitanıē paria, atque eo magis hanc cupio ser uari,vt mihi seluendi tempora superfint. In his eram curis quum scriberem ad te, quas fi deus aliquis in gaudium verterit, de metu non que

Vale.

morte

rats

Argumentum.
Quauuis fæpius alibi teftentur epiftola Secunds
quanta coniunctus Tacito fuerit amicitia, nulla ta.
men magis vtriusque familiaritatem & coniunétio-
nem quàm istarecludit, vt á studia d famam con-
munem habuiffe cognofcatur, Séque toti ab ineunte
ætate ad imitandum Tacitum dedisse.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

L'brum

tuum legi, & quam diligentiffimè pocui annotaui quæ commutanda, quæ eximen, da arbitrarer. Nam & ego verum dicere affueui, & tu libenter audire. neque enim vlli patientius reprehenduntur quàm qui maximè laudari merentur.Nunc à te librum meum cum annotatiorribus tuis expeão. O iucundas,ô pulchras vices:quàm me dele&tat quod , fi qua pofteris cura noftri,vfquequaque narrabitur qua concordia, fimplicitate, fide vixerimus. Eritrarum & infigne, duos homines ætate ,[dignitate]propemodā æquales, nonnullius in literis nominis (cogorenim de te quoque parcius dicere , quia de me fimul dico)alterum alterius ftudia fouisse. Equidem adolefcentulus,quum iä*ru fama gloriáque gloriags for Aoreres,te requirtibi longo fed proximus inter- yerel, wallo & effc & haberi concupiscebam. Et crant multa clariffima ingenia, sed tu mihi (ita similitudo natura ferebat) maximè imitabilis,maximè imitādus videbaris. Quo magis gaudeo quòd fi quis de studiis fermo,vnà nominamur , quòd de je loquentibus ftatim occurro: nec detina quivo ni Yt Ytrique noftram præferātur. fud nibil in

[ocr errors]

tra fama

[ocr errors][ocr errors]

in hoc

tibi proxy

terest mea quo loco iúgimur. Nä*hoc ego pri mus,quia*tu proximus: quinetiam in teftamétis debes annotasse, nisi quis fortè alterutri noftrûm amicisiimus,eadem legata & quidem pariter accipimus. Quæ omnia huc fpe&ant , vt inuicē ardentius diligamus, cùm tot vinculis nos studia, mores, fama, suprema denique hominum iudicia conftringant. Vale.

Argumentum. Cornuto monenti vt infirmitati oculorum consulen ret,ordinem vitæ sua enumerat, & pro gallinis miffis cum amico iocatur.

C. PLIN.

CORN V TO

[ocr errors]

21

clariffime

sunc

p Areo,collega“charissime, & infirmitatiocu

lorum,vt iubes,confulo.Nam* & huc, te&o vehiculo vndiq; inclusus, quasi in cubiculosperveni,& non ftylo modò verumetiam le&ionibus difficulter,fed abstineo, solísque auribus ftudeon, cubicula obdu&is velis opaca,nec tamen obscura facio. Cryptoporticus quoque adopertis inferioribus fenestris, tantum vmbræ quantum laminis habet: fic paulatim lucem ferre condifco. Balineum affumo, quia prodeft:vinum, quia non nocet,parcisfimè tamen. Ita affueui,& nunc cuftos adest. Gallinam,vt à te mislam, libenter accepi:quam satis acribus oculis,quanquam adhuc dippus,pinguislimam vidi. Vale.

ARGVMENTV M.

Indicat Falconi, Minutianum pro quo impetrauka

« VorigeDoorgaan »