Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Inané & va.

siam

Svepturum

ET mihi discendi & tibi docendi facultatem o

'tium præbet.Igitur perquàm velim scire, elle [aliquid]phantasmata , & habere propriam igurã numēque aliquod putessan* nania & vana ex mero nostro imagine accipere.Ego vt effe cre dam in primis eo ducor quòd audio accidiffe Currio Rufo. Tenuis adhuc & obfcurus obtinenti Africam comes hæ serat: inclinato die fpatiabatur in porticu: offertur ei mulieris figura, humana grandior pulchriórque: perterrito, A. fricam fe futurorum prænuntiam dixit. * iturum enim Romam honorésque gesturum, atque etiam cum fummo imperio in eadem prouinciam reuerfurum,ibiq; moriturum. Fa&a funt omnia. Præierea accedenti Carthaginem, egredientíq; nauem, eadem figura in littore occurriffe narratur. Ipse certè insplicitus morbo, futura preteritis,aduerfa fecundis auguratus,fpem falutis, nullo fuorum desperante, proiecit. Iam illud, nónne & magis terribile , & non minus mirum eft quod exponam vt accepi? Erat Athenis spatiofa & capax domus , sed in famis & peftilens. per filentium no&is fonus ferri, &, Gattenderes acriussstrepitus vinculorum longius primo, de inde proximo reddebatur. mox apparebat ido lon,fenex macie, & fqualore confe&us,promifsa barba, horrenti capillo , cruribus compedes; manibus catenas gerebat quatiebátque: inde in. habitantibus tristes diræque nodes per metum vigilabantur: vigiliam morbus & crescente formidine moss fequcbatur. Nam interdiu quoque

1

quaquam abscellerat imago, memoria imaginis inerrabat:
oculis inhærebat: * longiorísque causa timoris longiorque
timor erat, Deserta inde & damnata folicudine
duinus , totáque illi monstro rel &a. proscribe-
batur tamen seu quis emere, seu quis conducere
ignarus tanti mali vellet. Venit Athenas phi-
lofophus Athenodorus, legit titulum, auditó-
que pretio, quia suspecta vilitas, percun&aruso
omnia docetur,ac nihilominus,immò tanto ma-
gis conducit: vbi cæpit aduefperafere, iubec
iterni Gibi in prima domus parte, pofcit pugilla.
res,stylum, lumen ; suos omnes in interiora di-
mittit,ipread scribendum, animum, oculos, ma-
num intendit,ne vacua mens audita fimulacra & Initjöque vi
inanes sibi metus fingeret.” Initio,quale vbique bique filena
Glentium noctis,deinde concuti ferrum, vincu-
la moueri; ille non tollere oculos , non remit-
tere ftylum, fed obfirmare animum , "auribúsque manum pre

auribusque
pratendere:tum crebrefcere fragor, aduentare
etiam, ac iam vt in limine , iam vr intra !imen
audiri:respicit, videt, agnofcitque narratam fibi

effigiem: ftabat innuebátqae digito similis vo: Canui: hic contra vt paululum expe&aret , ma

nu significat, rursusque ceris & ftylo iucumbit: illa Icr.bentis capiti catenis infonabar: respicis rursus idem quod priùs innuentem: nec moratus tollit lume, & fequitur. Ibat illa lentc gra-* du,quafi grauis vinculis. poftquam deflexit in aream domus,repente dilapia deserit comitem, defertus herbas & folia concerpta signum loco ponit. Poftero die adit magiftratus , monet vt illum locum effodi iubeant.*inueniuntur ofla in

Ingenium, serta catenis & implicita , quæ corpus æuo teror

" ráque putrefa&um nuda & exela reliqueras yin

culis:colle&a publicè fepeliuntur : domus poftcarite conditis manibus caruit. Et hæc quidem sffirmantibus credo : illud affirmare aliis poffum. Eft libertus mibi Marcus,non illiteratus, cum hoc minor frater eodem le&o quiescebat. is vifus eft fibi cernere quendam in toro residentem,admouentemque capiti suo cultros, atque etiam ex ipso vertice ampitaniem capillos. Vbi illuxit, ipse circa verticem toníus,capilli iacen.

les reperiuntur. Exiguum temporis medium, & pædagio

rurfus simile aliud priori fidem fecit. Puer in *pædagogia mistus pluribus dormiebat: venerunt per fenestras (ita narrat) in tunicis albis duo, cubantémque deronderunt: & quà venerant,recefferunt.Hunc quoque consum , sparsosque circa capillos dies oftendit. Nihil norabile secucum, nisi fortè, quòd non fui reus : fururus, G Domitianus, sub quo hæc acciderunt,diutiùs vi. xiffet,nam in scrinio eius datus à Caro de me libellus inuentus eft , ex quo conie&ari poteft, quia reis moris est submittere capillum , recisos meorum capillos,depull quod imminebat periçuli signum fuiffe. Proinde rogo, eruditionem

tuam intendas. Digna res eft quam diu multumcorsideres: que*consideres:nc ego quidem indignus cui co

piam sçientiæ tuæ facias. Licet etiam veranque in partem, vt foles, disputes : ex altera tamen fortius ne me fuspensum incertúmque dimittas,cùm mihi consulendi caufa fuerit,vt dubicate definerem. Valc.

[ocr errors]

Argumentum.
Notabant Secundă nonnulli quòd amicos fuos ex

[ocr errors]

SVO

[ocr errors]

quantalibet occafione fupra modum laudaret:qua re
per Septitium intelle&ta, respondet neminem magis
cogar scere fuos quàm fe neque peccare dum maximè
amat quos amandos putat..
C. PLIN. SEPTITIO

28
Als quosdam apud te reprehendifle tanquam

amicos meos ex omni occasione vltra modum laudem. Agnosco crimenaample&or etiam. Quid enim honeftius culpa benignitaris? qui sunt tamen isti qui amicos meos melius norint? Sed vt norint, *quid inuidene mihi * feliciffimum erro- quis inuides rem?'ve enim non fint tales quales à me prædi- felicissimo cantur , ego tamen beatus quòd mihi videntur, errore? Igitur ad alios hanc finiftram diligentiam cöfesant: nec sunt parum multi qui carpere amicos fuos iudicium vocant : mihi nunquam perfuade. bunt vt meos amari à me nimiùm putem. Vale.

Argumentum Epitaphium in Pallantis fepulchro, tanquã nie mis honorificum, apud Montanum indignatur: po. ftremò deridet ds negligit.

[ocr errors]

C. PLIN. MONTANO

29 Ridebis, deinde indignaberis, [deinde ride

bis,]& legeris:quod nifi legeris, non potes credere. Eft via Tiburtina intra primun, lapidem (proximè annotaui) monimentū Pallantis, jta inscriptum, Huic fenatus ok fidem pietatémquo

inimica

erga patronos ornamenta prætoria decreuit, & feu ftertium centies quinquagies: cuius honore, contena tus fuit. E quidem nunquam fum miratus quæ sepius à fortuna quàm à iudicio proficiscerentur:

maximè tamen hic me titulus admoduit quàm adiicerétur eflene*mimica & inepta quæ interdū in hoc cequid.de

num,in has sordes kabiicerentur: "quæ denique ille furc fer & recipere ausus est,& recusare , atque etiam, vt moderationis exemplum pofteris prodere. Sed quid indignor?ridere latius est ne Temagnum aliquod adeptos putēt, qui huc felicitate perueniunt,vt rideantur. Vale.

Argumentum. Dolet impedita lulij Genitoris ftudia morte discia puli fumma indolis. séque fatetur quãuis in secesju à rufticis occupari,interdū tamen studere : verum fene tire quàm malè fcribat ex comparatione veteri, tametsi Genitor fua fcripta fummo oratori cöpararet.

[ocr errors]

S.

C. PLIN. GENITORI

30 TOrqueor quod discipulum, vt fcribis, opti

mæ fpei amisíti,cuius & valetudine & more te impedita studia tua quid nesciam? cùm fis emnium officiorum obseruantissimus , cúmque omnes quos probas, effusissimè diligas? Me huc quoque vrbana negoria persequuntur, non dele. &ant.sunt enim qui me aut iudicem aut arbitrum faciant. Accedunt querelæ rusticorum , qui auribus meis poft longum tempus fuo iure abutuntur.Inftat & necelticas agrorum locandorum

perquàm

« VorigeDoorgaan »