Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

cxorandum

.

1x, Pompeii nolo progredi longius) infra Pal-
lantis laudes iacebunt. Vrbanos qui illa cenfue-
runt putem?an miferos? Dicerem vrbanos, si
senatum deceret vibanitas. Miseros ergo? fed
nemo tam miser est vt ad illa cogatur. Ambitio
ergo, & procedendi libido? Sed quis adeode-
mensyyt aut per fuum aut per publicum dedecus'
procedere vellet in ea ciuitate, in qua hic effet
vlus*potentissimæ dignitatis , ve primus in fe- fiorentissima
nacu laudare Palärem poffet?Omitto quòd Pal-
lantiferuo prætoria ornamenta offeruntur:quip-
pe offeruntur à feruis:mitto quòd cenfent, non*
exhortandum modo , verumetiam compellen-
dum ad vsum aureorum annulorum. Erat enim
contra maiestatem senatus , fi ferreis prætorius
vteretur.Leuia hæc & transeunda, illa memorā.
da, quòd nomine Pallăris fenarus, nec expiata po- ca iniuria
Itea* curia eft?l'allantis nomine Senatus gratia: c.
git C afari, quòd do ipse cum fummo honore men-
tionem eius prosecutus effet , & fenatui faculta-
tem fecisset testandi erga eum beneuolentiam suam.
Quid enim senatui pulchrius quàm vt erga Pal-
lantem saiis gratus videretur? Additur , vt
Pallas , cui se omnes pro virili parte obligates for-

fingularis fidei, fingularis induftriæ fru-
tum meritisimo ferat: prolatos imperii fines,red-
ditos exercitus reipub. credas. Aftruitur his,
quum fenatui populóque Romano liberalira-
tis gratior repræsentari nulla materia pollet,
quam fi abstinentissimi fidelislimíque custodis
principalium opum facultates adiuuare conti-
giffet. Hoc tunc votum senarus , hoc præcis
puum gaudium populi: hæc liberalitatis mate-
sia gratiffima , li Pallanuis facultates adiuuare

tentur

[ocr errors]

@enlorem

publicarum opum egiftione contingeret. Tam quæ fequuntur , voluille quidem senatum censere dandum ex arario feftertium centies quinquagies,

quanto ab eiusmodi cupiditatibus remotior eius animus esset,tanto impenfius petere à publico paren te vt eum compelleret ad cedendum fenatui. Id verò deerat,vt cum Pallante autoritate publica ageretur:Pallas rogaretur vt senatu cederet, vt illi fuperbissimæ abstinentiæ Cæfar ipse patronus aduocaretur,ne sestertiâm centies quinquagies fperneret. Spreuit quod folum potuit, tantis opibus publicè oblatis: arrogantius fecit quàm G'accepisset.Senatus tamen id

querenti, laudibus tulit,his quidem verbis, Sed quum princeps optimus, parénsque publicus, rogatus à Pale lante,eam partem sententia quæ pertinebat ad dan. dum ei ex ærario centies quinquagies sestertium, remitti voluisset.teftari senatum, & fe libenter ac meritò hanc fummam inter reliquos honores ob fidem diligentiamque Palantis decernere cæpise: voluntatit amě principis sui,cui in nulla re fas putaret repugnare , in hac quoque re obfequi. Imaginare Pallantem velut intercedentem senatusconsulto: moderantém que honores suos & seftertiûm centies quinquagies, vt nimium,recusantem:cùm prætoria ornamenta , tanquam * minus recepillet. Imaginare Cæsarem , liberti precibus , vel potius imperio , coram senatu obtemperantem. imperat enim libertus patrono, quem in senatu rogat. Imaginare senatum , vsquequaque teftantem meritò, libentérque se hanc fummam inter reliquos honores Pallanti cæpille decernere:& perfeueraturum fuiffe fe , nili ob

queg; similis

2

imunus

fequeretur principis voluntari , cui non esset fas
in vlla re repugnare. Ita, ne sestertiâm centies
quinquagies Pallas ex ærario referret, verecun-
dia ipfius obsequio senatus opus fuit: in hoc præ-
cipuè non obsequuturi,si in* vlla re putaffei fus nulla
effe non obsequi. Finem existimas? Manedum,
& maiora accipe. Vrique cum fit utile , princi-
pis benignitatem promptißimam ad laudem pre-
miáque merentium illuftrari vbique , o maximè
iis locis gi ibus incitarı ad imitationem præpofita
rerum eius cura poffent, & Pallantis spectatißima.
fide:,atque innocentia exemplo prouocare studium
iam honeft& amulationis poffet , ea que quarto
calend.February , qua proximè fuissent in amplißi-
mo ordine soptimus princeps recitaffet, fenatúsque.
consulta de his rebus fa&ta in as inciderentur ,idque
es figeretur ad ftatuam loricatam diui lulý. Parum
visum tantorum dedecorum effe curiam te-
Item : dele&us est celeberrimus locus , in quo
legenda præsentibus , legenda futuris prode-

Placuit ære lignari omnes honores faAidiosissimi mancipii: quósque repudiaflet, quosque , quantum ad decernentes pertinet gel siffet.incisa & insculpta funt publicis æternisque monimentis prætoria fic quaß fædera antiqua, fic quasi lacræ leges. Tanta principis,tanta sena- ta Pallatisfac

pr. oyname tus,tanta Pallantis ipsius. " quid dicam? nescio, nil vellet in oculis omnium figi Pallas inso- quid dicar lentiam suam, patientiam Cæfar , humilitatem seldo;nafa. fenatus. Nec puduit rationem turpitudini obtendere egregiam quidem pulchrámque ra. rionem , vt exemplo Pallantis pramiorum ad Itudium æmulationis cæteri prouocarentur. Ea bonorem * vilitas crat, illorum etiam quos poilinas

tentur.

Pallas non dedignabatur. Inueniebantur tamen honesto loco nati,qui peterēt cuperéntque quod dari liberto, promitti feruis videbant. Quàni iu

uarquòd in tempora illa non incidi, quorum fic berus.al.iu. fimiliter affici te.Scio quàm fit tibi *viuus & in.

mest inquam illis vixerim, pudet. Non dubito genous animus;ideoque facilius est vt me (quaquam indignationem quibusdam in locis fortarse vltra epistolæ modum extulerim) parum doluille, quàm nimis credas. Vale.

fus

Argumentum Miserat Tacitus librü suü Secundo corrigendum, qui vt probaret ne meritò quidem poffe dici Tacit: discipulces , de induftria fecit longum hyperbaton, quod fanè vitio datur,quü oratio, vt hic, obfcuratur.nam non eft numerofa gratio , fed abfona, da interrupto.permutato enim rečto verborum ordine, ad nihilum omnia decidunt. Collocabis igitur vera baut melires intelligantur. Neque misiti libră tuž, vt folet magister mittere mastro, id estvt erudities erudito:ncque mififti vt folet discipulus,id efi,literayum candidarus mittere alteri discipulo fcripta fua emendanda:nam ficfiribis: sed mififti vt fo!et magister, hoc eft maior do doctior, millere difcipulo fuotu enim magister es,egovverò contra sum,fcilicet discipulas tuu.Ideo me literis ablegatis reuocas, . quam difcipulum ad ftudia , cium effem intentus ise jibus quibus Saturnalia luxuriant. C. PLIN. TACITO

7 Neque ve magistro magister , neque vt di

'Scipulo discipulus (ric enim scribis, fed vt

[ocr errors]

S.

discipulo magifter. (nam tu magister, ego contrà.aique ideo tu in scholā reuocas , ego adhuc Saturnalia extendo) librum mififti. Non potui longius hyperbaton facere, atque hoc ipfo probare, eum esse qui non modò magister tuus fed ne discipulus quidem debeam dici. Sumam ta. men personam magiftri: exerámque in librum tuum ius quod dedisti, eo libertus quo nihil ex meis interim missurus sum tibi , in quo te vlciscaris. Vale.

Argumentum. Clitumni fontis miră natură exprimit:petitque, liquia fimile habet,fibi refcribat.

C. PLIN. ROMANO

SVO

[ocr errors]

Vidiftine aliquando Clitumnú forrem? fi non

dum(& puto nondū: alioqui narraffes mihi) vide, quem ego (pænitet tarditatis) proximè vidi. Modicus collis affurgit , antiqua cuprullu numerolus & opacus: hunc fubter fons exit, & exprimer pluribus venis, sed imparibus, elu&atúfque facit gurgitem, qui * litogremio p.- patefacts

que fac tescit purus & vicreus,vt numerare iudas stipes gremio la. &. relucentes calculos pofsis. In e non locis. aloqnem deuexitate , fedipfi fui copia & quafi pondere lato gremio impellitur.Fons adhuc & iam amplifsimum Au- patefacit.al. men atque etiam nauium patiens , quas obuias elu&atu que

facit gurgite quoque & contrario nifu in diuersa tendentes, iranimittit & perfert : adeo validus vulla qua miopatofoto properat , ipse tanquã per solum planum remis non adiuuetur.idcmægerrime remis contifque

qui lato

gree

« VorigeDoorgaan »