Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

liquit testamentum ante o&o & decem annos nuncupatum : adeóque poitea improbatum sibi, vt patris eorum bona profcribenda curauerit. Miia illius asperitas,mira felicitas horum,illius afperitas, qui numero ciuium excidit, quem tocium etiam in liberis habuit: felicitas horum, quibus fucceffit in iccum patris , qui patren abstulerat. Sed hæc quoque hareditas Afii, vt reliqua cum fratre quafiiagiransmittenda erant filiæ fratris : à quo Tullus exafle hæres institutus, prælatusque filiæ fierat,vitreconciliaretur. Quo cóciliaretur, laudabiljus teitamentum eft, quod pietas,fidis, puiorescripfit: in quo denique omnibus affinitatibus pro cuiusque officio gratia relata eft , reiata & vxori. Accepit amonillimas viilas, acce. pit magnam pecuniam yxor optima & patientisuma:ac tanto melius de viro merita , quanto magis est reprehenfu quòd nupfit Nam mulier nacalıb.:s clara , moribus proba, ætate declia uis, diu vidua, mater olim , parım decore le quuta macrimonium videbatur diuitis funis ita perditi morbo,vt efle izdio poflit vxori, quam iuuenis fanúsque duxiilet. Quippe omnibus mébris extortus & fra&us , tantas opes folis cculis obibat:ac ne in le&ulo quidem, nili ab aliis mo. uebatur. Quinetiam (fædum miserandumque diQuidentes luandos fricandosque præbebat. Auditum est frequenter ab ipfo , quum quer rerur de contumcliis debilitatis suæ, fe digitos feruorü suorum quotidielingere. Viuebat tamen , & viuere volebat:fuftentante maximè vxore,quæ cule pam inchoati matrimonii in gloriam perseues ransiâ verterat. Habes omne: fabulas vrbis. nim sunt venales tabuiz Tulli,expe&acur au&io.Fuit

و

hortis,

enim tam copiofus , vt amplissimos hortos,eodem quo emerar die inftruxerit plurimis & antiquissimis statuis tantum illi pulcherrimorum operum in*horreis, quæ negligebantur. Inuicem tu, liquid iftic epistola dignum, ne grauare scribere. Nam cùm aures hominum nouitate* lætantur , tum ad rationem vitæ exemplis erudi

Vale.

lærentur

mur,

Argumentum. Excusat se quod tristis scribat , quoniam ex stu dys folatium inueniat,& librum emendandum Maximo mittit: in quem rogat vt pro se intentionem

intendat.

[ocr errors]

S.

C. PLIN. MAXIMO

19 BT gaudium mihi & folatium in literis: nihíl.

que tam lætum,quod his lætius: nibil tam trifte,quod non per has sit minus triste. Itaque & infirmitate vxoris, & meorum periculo , quorundum verò etiam morte turbatus , ad vnicum doloris leuamentum ftudia confugio , quæ præftant vt aduersa magis intelligam:fed patientius feram.Eft autem mihi moris , quod fum daturus in manus hominum,antè amicorum iudicio exa

minarc,in primis tuo.Proinde, fi quando , nunc In librümeủ, intende*libro, quem cum hac epistola accipies:

quia vereor ne ipse,vt tristis, parum intenderim. Imperare enim dolori vt scriberem potui, vt vacuo animo lætóque, non potui. Porro vt ex stu- , diis gaudium , lic studia hilaritate proueniunt. Vale.

ARGE

[ocr errors][merged small]

Endillas ARGUMENT V.M

Mirabileni Vadimonis lacum per epistolam ante
oculos Gallo ponit : cuius tam formula rotunditatem
i aquemedicinam, quam plures innatantes ac flug
Etuantesinful as admiratur,
C. PLINIVSGALLO

soos V 025.3
A D qua hósdenda iter ingredi , transmittere

mare folemus: ea fuB’oc alis posita negligi.
mus: seu quia ita natura comparatum ; vt proxi
morum incarioli, longinqua re&emur: seu quod
omnium rerum cupido languescic quum facilis
occafio eft. feu quòd differimus; tanquam fæpe
visuri quod datur videre, quoties velis cernere,
Quacunque de causa , permulta in vrbe nostra,
juxiâque vrbem nou oculis modò; fed he'auribus
quidem nouimus:quæ fituliffet Achaia, AEgy-
Plus", Afa', aliáve quælibec miraculorum ferax
commendacríxque terra,audita,perlecta,lustra-
táque haberemus. Ipfe certè nuper ; quod nec
audieram ancè , nec videram, audii pariter &
vidi. Exegerat prosocer meus vt* Amerina

Amatica prædia

' lua infpicerem. hæc perambulanti mihi oftenditur subiacens lacus ; nomine Vadimonis, fimul quædam incredibilia narrantur,perueni ad ipfum. Lacus est in timilitudinemi iacentis rotæ circumscriptus,& vndique æqualis, nollus finius, obliquitas nulla, omnia dimenfa, paria , & quasi artificis manu & excita. Color cæruleo albidior, viridior our affior sulphuris odor, la prefior fi porque medicatus,vis qua fracta folidãtur, Spa- plurce tium modicum , quod tamen sentiat ventos &

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

corbula onerariis,

Huaibus intumefcar.Nulla in hoc nauis(facer es nim eft) sed innataħt infulæ herbida', omnes arúndine & iunco teatas, quæque alia fæcundior palus,ipráque illa extremitas lacus effert. * Sua cuique figura, ve modus:cuntis margo derasus, quia frequenter vel ligori vel fibi illisa terunt tcruntúrque. Par omnibus altitudo,par leuitas: quippe in fpeciem carinæ humil radice descendunt, hæc ab omni latere perfpicitur:eadem aqua pariter suspenfa & meride interdum iun&a copulatæque & continénti finiles * funt: interduri discordantibus ventis digeruntur: nonnunquam destitucæ tranquillitate fingulæ fluitant. Sæpemi pores maioribus,velui"cyınbulz*oneraria, adhærescunt: sæpe inter le maiores minorésque quasi cursum certaménque defumunt. rurfusomnes in eundem locum appulia, quà fteterunt, promouent terram,& modo bac, modo illac lá.

cum reddunțauferúntque: ac cum demum quum trahuntur. medium tenuere,non*contrahunt, Conftat per cora herbas fequuța,fic in infulas ill

illas a yt inex tremam ripam, procedere folere, nec prius intelligere mobile solum , quàm littore abrepra, quali illata & impa sta circumfusum vndique lacum pauent.mox quò tulerit ventus egreffà, non magis se descendisse sentire, quàm senserint a. fcendiffe.Idem lacus in Aumen egeritur , quod vbi fe paulisper oculis dedit , fpecu mergiturs alcéque conditum meat, ac fi quid antè quàm fubduceretur,accepit,feruat & profert.Hæc cibi fcripli, quia nec minus.ignora quàn mihi, nec minus grata credebam.nam te quoquegyt me,ni. hil zquè ac naturz opera dele&ant. Valea

Argumentum
A rebus feriis tranfire ad lusus licet: quod etiam
in Audris obferuandum, non enim femper grauibus
intendendum,fed iocis plerunque remuitendum:quod
Secundus obseruans, fua epigrammata excufiit, que
diuerfo metro composita nuper amicis recitauerat:
nec tantum speciosa, fed omnia, vt melius emendaret,
Quare monet Arriană ne miretur si multa à priori-
bus commutata deprehendet.

C. PLIN. * ARRIANO ARIANO,

[ocr errors][merged small][merged small]

exccdato

VT in vita, fic in ftudiis pulcherrimum & hu

maniflimum existimo, feueritaté comitatémque mifcere ne illa in triftitiam,hæcinpetulantiam*procedat Qua ratione dy@us, grauiora o. pera lufibus iocisque distinguo. Ad hos profes rendes & rempus & locum oporçunissimum clegi, vtque iam nunc affuefceroni & ab oriolis & in triclinio audiri,tulio menfe,quo maxinė lites interquiefcuot, pofitis ante lectos cathedris, amicos collocaui: fortè accidir et eo die manè in aduocationem fubitam rogarera quod mihi caufam præloquendi dedit. Sum enim deprecatus De quis vt irreuerentem operis argueret , quod recitaturus , quanquam & amicis & pancis, ie dem iterum amicis, foro & negotiis non abftinuiffem.' Addidi; hunc ordinem'me & in fcria bendo, requi, vi necessitates voluptatibus, feria iacudis ante ferrem,ac primùm amicis , tum mihi scriberem.

Liber fuit & opusculis varius & metris. ita folemus qui ingenio parum fidimus, fatietatis periculum fugere, Recitaui biduo: boc

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »